Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht  De O.L. Vrouwebasiliek in Maastricht

169 Geschreven in Maart 2023  

Je vind de O.L. Vrouwebasiliek aan het O.L.Vrouweplein in Maastricht  (Zie OpenStreetMap.org).

Rond de lokatie van de O.L.Vrouwebasiliek bevonden zich in Romeinse tijd al heidense tempels. Op de lokatie van de Plankstraat 23 bevondt zich een groot beeld van Jupiter. Van dit Romeinse heiligdom zijn tevens restanten teruggevonden op het terrein van de huidige O.L.Vrouwebasiliek en ten zuiden van de basiliek. In de pandtuin van de kerk vondt men in 1910 de Jupiter pijler van Derlon.
In de kelder van hotel Derlon zijn restanten van deze Romeinse tempel en de Jupiterzuil te bekijken  (zie Derlon.com).
Bij de Plankstraat 7 is begin 1900 een votiefsteen gevonden van de Godin Ammacae / Gamaledae. Ammacae is een Gallische naam en Gamaledae is een Germaanse naam; beidde met dezelfde betekenis; "oude geëerde wijze moeder". Naast Romeinse Goden werdt hier ook een lokale Gallische/Germaanse Godin vereert, waarvoor een votiefsteen in Romeinse stijl gemaakt was. Het laatste deel van deze Godinnennaam: "ae" duidt een meervoud aan dat op een matronae wijst; een drievoudige moedergodin. De lokatie waar nu de O.L.Vrouwebasiliek staat was dus al eeuwen een heilige plaats, het lijkt daarom dan ook geen toeval dat de basiliek op deze oude heilige plaats is gebouwd. Archeologisch onderzoek laat zien dat er doorlopend overledenen begraven werden buiten de stadsmuren van Maastricht tussen de 3de en de 11de eeuw, en Maastricht dus continue bewoond was vanaf de stichting door de Romeinen.
Uit schriftelijke bronnen blijkt dat er in de 9de eeuw al een O.L.Vrouwekerk op de huidige lokatie stond. Volgens een legende zou St.Servatius in de 4de eeuw zijn bisschopszetel van Tongeren naar Maastricht hebben verplaatst. In oude bronnen uit de 6de en 7de eeuw spreekt men ook over bischoppen in Maastricht, tegenwoordig neemt men aan dat de O.L.Vrouwekerk de bischoppelijke kerk was. Onzeker is echter of het om een voorganger van de huidige kerk op dezelfde plaats gaat of dat deze oude kerk in de onmiddelijke omgeving van de huidige kerk stond.
De O.L.Vrouwekerk stond binnen het oude Romeinse Castellum  (zie Wikipedia), de Servaaskerk was buiten de stadsmuren gebouwd. De oudste delen van de huidige O.L.Vrouwebasiliek gaan terug tot de 11de eeuw. De kooromgang rond het priesterkoor dateerd uit de 12de eeuw, op één van de kapitelen (sierstuk bovenop een pilaar) rond het priesterkoor word een kapitel aan Maria aangeboden  (zie Wikipedia).
In de Mariakapel links (noordzijde) van de O.L.Vrouwebasiliek staat een eeuwenoud Maria beeld dat heden bekend staat als de "Sterre der Zee". Het beeld zou rond 1420 - 1430 kunnen zijn gemaakt, de oudste vermelding van dit beeld stamt echter uit 1525. Het is mogelijk dat het huidige beeld een ouder, verloren gegaan beeld vervangt.
Er worden miracleuze genezingen aan het beeld verbonden, waarvan de vele ex-voto's getuigen. Het beeld stond in die tijd in een kerk van de minderbroeders in de Sint Pieterstraat. Het beeld maakt vanwege turbulente tijden enige omzwervingen en krijgt aan het einde van de 17de eeuw / begin 18de eeuw de titel "Sterre der Zee". Pas in 1837 krijgt het beeld een plaatsje in de O.L.Vrouwebasiliek en sinds 1903 staat het beeld in de huidige zijkapel van de O.L.Vrouwe­basiliek.
 (Bronnen: Bosman Blz.18-21Goessen Blz.53, 70-74, 85Panhuysen 1984 Blz.20, 37-43Panhuysen 1996 Blz.116-117, 263-264Verbeek Blz.41-42, 51-53, 60-65Ad. WeltersMeertens Inst.Vici.org  en Wikipedia)
Krachtplaats
Donderdag 16 Maart 2023 ben ik samen met Zia Elohka naar Maastricht geweest en hebben we de O.L.Vrouwe basiliek en de Servaasbasiliek bezocht. Om in de Servaasbasiliek te kunnen moesten we een paar euro entree betalen. Het was een stuk rustiger in de Servaasbasiliek in vergelijking met de O.L.Vrouwe basiliek, niet alleen omdat de toegang tot de O.L.Vrouwe basiliek gratis was, maar ook omdat daar nog een levende Mariaverering is. Mensen stonden in de rij om een kaarsje bij de Mariakapel te kunnen opsteken. We zijn dan ook eerst de O.L.Vrouwe basiliek zelf in gegaan en hebben daar rondgekeken. In de basiliek was het vrij rustig, we werden welkom geheten en kregen een plattegrondje met de meeste bezienswaardigheden. Enkele bezienswaardigheden die niet vermeld waren, werden mondeling toegelicht. In het foldertje was te lezen dat er dagelijks zo'n duizend mensen van over de hele wereld naar de Mariakapel komen, naar de Sterre der Zee.
Deze kapel bevindt zich direct achter de ingang, die je op de foto linksbovenaan deze pagina links naast de twee torens ziet. Omdat het vrij rustig was in de basiliek ben ik hier met de wichelroede gaan rondlopen. Deze wees vrijwel direct in de richting van de Mariakapel. Of ik nu bij het priester­koor liep of aan de kant van de torens en het orgel, de wichelroede bleef in de richting van de Mariakapel wijzen. Toen we weer buiten waren zijn we om de basiliek heen gelopen en achterlangs weer richting de Plankstraat waar bij nummer 7 de votiefsteen van de godin Ammacae / Gamaledae gevonden was. Doch ook daar kreeg ik een sterke reactie van de wichelroede die direct in de richting van de Mariakapel wees. M'n reisgenote Zia Elohka voelde dit zonder moeite aan zonder te hoeven wichelen. De Sterre der Zee; de Mariakapel van de O.L.Vrouwebasiliek bevindt zich op een sterk krachtcentrum, dat gevoed en onderhouden wordt door de levende verering. Wanneer je de basiliek ingaat kan je vanuit de basiliek de Mariakapel goed zien door een glazen wand. Hier staan ook kerkbanken waar je rustig even kan gaan zitten voor een meditatie om deze bijzondere plaats op je in te laten werken.

Martin Roek