Legenden van de Sterre der Zee

A.D. Welters

111 Blz., ISBN onbekend     
Uitgevers-maatschappij Ernest van Aelst, 1947     


Dit boekje werd gedrukt op de planetapersen van de grafische kunstinrichting "Ernest van Aelst" te Maastricht en gezet met de Cheltonian letter in de zomer van het jaar 1947 waarin het internationaal Maria-congres te Maastricht is gehouden, na de beëindiging van den Tweeden Wereldoorlog. Geschreven door AD. Welters, eertijds kapelaan aan de basiliek van onze lieve vrouwe te Maastricht, werd het geillustreerd door den kunstschilder Georges Tielens te Sittard.
De oplaag bedraagt tweeduizend exemplaren.
Laus Deo Aug. 1947


(Bovenstaande tekst komt van de kolofoon achterin het boekje)     


Terug naar de vorige pagina