De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht

Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de Oostpartij

A.W.F. Bosman

252 Blz., ISBN 90 6011 688 7     
Uitgeverij De Walburg Pers, 1990     


De studie van A.F.W. Bosman over de Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht betekent een belangrijke aanvulling op de kennis van de middeleeuwse architectuur in Nederland.
Het huidige kerkgebouw dateert vrijwel geheel uit de 11de en de 12de eeuw, maar de geschiedenis ervan reikt eeuwen verder terug. Voordat de bouwgeschiedenis van de kerk wordt behandeld, wordt ruime aandacht geschonken aan de voorgeschiedenis en aan de historische omstandigheden waaronder de huidige kerk tot stand kwam. De chronologie van het gehele kerkgebouw wordt onderzocht, terwijl de oostpartij speciale aandacht krijgt.
Het koor met omgang wordt vergeleken met soortgelijke bouwwerken elders in Europa. Verrassend is de vondst van het directe voorbeeld: het koor in de vroegere kathedraal in Luik, waarmee het kapittel van O.L.Vrouwe nauwe banden onderhield. De verschillende aspecten van de rijke sculptuur in het koor van de O.L.Vrouwekerk worden uitvoerig behandeld.
Het boek bevat bovendien enkele bijlagen, waarin onder meer de proosten en de dekens van het O.L.Vrouwekapittel worden genoemd.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina