O.L. Vrouwe-Basiliek en "Sterre der Zee", Maastricht

J. Goessen

88 Blz., ISBN 90 800597 1 4     
Uitgave in eigen beheer, 2e herziene en uitgebreide druk 1991     


De Lieve Vrouwekerk was kathedrale kerk van het bisdom Maastricht van 383 tot 722. Gegevens over de kerk, die de tegenwoordige Lieve Vrouwekerk vooraf ging, zijn zéér gering. In de kerk van Glons zijn enkele stenen met inscripties teruggevonden, kennelijk afkomstig van een elders gesloopte kerk. Deze inscripties vermelden een kerkwijdingsdatum uit de dagen van Merovingische koning Siebert III (633-656), en nu heeft men veronderstelt dat de kerk waaruit deze stenen afkomstig zijn, de oude Lieve Vrouwekerk van Maasticht geweest is. De Lieve Vrouwekerk van Maasticht zou een bijdrage tot de bouw van de kerk van Glons in materiaal geleverd hebben, dat afkomstig was van haar eigen oude kerk, inmiddels door een andere vervangen. Andere geleerden twijfelden aan de juistheid hiervan en het laatste woord over de veronderstelling zal voorlopig nog niet geschreven zijn.
Toen St. Hubertus in 722 naar Luik verhuisd was, bleef de bisschop van Luik de Lieve Vrouwekerk van Maastricht beschouwen als zijn speciale kerk. Als Luik een zelfstandig staatje geworden is - en dat heeft feitelijk bisschop Notgerus van Luik klaar gespeeld (970-1008) - blijft deze bisschop niet alleen zijn geestelijk maar ook zijn wereldlijk gezag uitoefenen over de Lieve Vrouwekerk van Maasticht en de daarbij behorende nederzetting, het oude Romeinse Maastricht.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding in het boek; Blz.4-5)     


Terug naar de vorige pagina