Romeins Maastricht en zijn beelden

Corpus Signorum Imperii Romani
Corpus van de Romeinse Beeldhouwkunst Nederland
Germania Inferior - Maastricht

Titus A.S.M. Panhuysen

451 Blz., ISBN 90 232 3186 4     
Uitgave van het Bonnefantenmuseum te Maastricht en van Gorcum, Assen 1996     


De Romeinse stenen beelden en architectuurfragmenten in het Bonnefantenmuseum zijn de belangrijkste collectie op dit gebied in Nederland. Het leeuwendeel van de verzameling wordt gevormd door vondsten uit Maastricht. Het lag voor de hand Romeins Maastricht en zijn beelden uit te brengen in de reeks wetenschappelijke catalogi die het museum sinds 1995 verzorgt. De titel van het boek geeft al aan dat de verzameling wordt besproken in de context van de lokale archeologie. Om de sculpturen op waarde te schatten dienen ze tevens bezien te worden in het kader van de provinciaal Romeinse beeldhouwkunst.
Voor deze taak is Titus Panhuysen de aangewezen auteur. Hij kent de materie als geen ander: al in 1974 maakte hij een begin met het documenteren, fotograferen en bestuderen van de stenen. Als stadsarcheoloog van Maastricht heeft hij zich ontplooid tot de specialist op het gebied van de Romeinse en vroeg-middeleeuwse periode in deze stad. Met dit boek geeft hij in één geheel het beste overzicht van Romeins Maastricht dat denkbaar is én de wetenschappelijke begeleiding die de collectie verdient. Ik ben blij dat dit boek, de handelseditie van Panhuysens dissertatie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, verschijnt als eerste Nederlands deel in de internationale reeks Corpus Signorum Imperii Romani.
- Alexander van Grevenstein, directeur Bonnefantenmuseum.


(Bovenstaande tekst komt het Voorwoord in het boek)     


Terug naar de vorige pagina