Maastricht staat op zijn verleden

Titus A.S.M. Panhuysen

148 Blz., ISBN 90 70356 19 8     
Uitgave van de Stichting Historische Reeks Maastricht, eerste druk 1984     


Het Gemeentelijk Oudheidkundig Bodemonderzoek Maastricht heeft tussen 1979 en 1984 veel nieuwe kennis en tal van vondsten vergaard, waardoor hele perioden van de Maastrichtse geschiedenis in een nieuw perspectief zijn komen te staan. De documentatie is zo omvangrijk, dat vele manjaren studie nodig zullen zijn om alles te verwerken. Toch willen wij nu al tegemoet komen aan de vraag om iets te vertellen over de gang van zaken met betrekking tot het oudheidkundig bodemonderzoek sinds 1979, de aanleiding van de diverse opgravingen, de vraagstellingen, de belangrijkste resultaten, hun onderlinge verband en hun bijdrage aan het verhaal van de geschiedenis van de stad.


(Bovenstaande tekst komt uit het voorwoord in het boek)     


Terug naar de vorige pagina