Krachtplaatsen in NL & Be

De Tafelbergen en grafheuvel van Huizen  De Tafelbergen en grafheuvel van Huizen

314  Geschreven in Maart 2021   

Rond Huizen vinden we verscheidenne Tafelbergen en een enkele grafheuvel  (Zie OpenStreetMap.org).

Uit archeologische vondsten blijkt dat in het Gooi gedurende de periode van 500 t/m 1200 zonder onderbrekingen mensen gewoond hebben. Plaatsnamen als Hilversum en Blaricum zijn gebaseerd op het woord 'heem', de namen Laren en Bussum voeren terug op bosnamen. Deze plaatsnamen wijzen op een vroeg-middeleeuwse oorsprong. Ook in Huizen wijzen archeologische vondsten op een vroege bewoning, met name door vondsten van zeven Karolingische munten uit 822-855 in Bikbergen. De namen die in de regio voorkomen wijzen op een Friese bevolking, wat ook nog bevestigd wordt door de vondst van een Friese mantelspeld in Laren en Friese munt­na­volgin­gen uit Maartensdijk. Ik las op Pansophia.nl en op Leylijnen.com dat het hier om Keltische Tafelbergen zou gaan, dat is echter onjuist. Dit was van oudsher Fries grondgebied, dus Germaans.
De oudste vermelding van een tafelberg in het Gooi vinden we in een tekst van omstreeks 900 op een lijst van goederen die in het bezit waren van de abdij van Werden.
Één passage is deels in een Germaans dialect geschreven, wat afwijkt van het Latijns in de rest van de tekst: 'An Naruthi thiu kirica endi kiric land fan Almeri te Tafalbergon',
vertaald: 'Te Naarden de kerk en het kerkenland van het Almere tot de Tafelbergen'.
Volgens Schuyf zou dat hier ook enkelvoudig 'Tafelberg' kunnen zijn.
 (Bronnen: Cruysheer/vd.Tuuk Blz.2-3, 8 en 13Schuyf Blz.143Zeiler Blz.53 en 56  en  JudithSchuyf.nl).
Naarden werd in de 10de eeuw 'Naruthi', in de 14de eeuw was dat 'Narden', 'Nerden' en later ook 'Naerden'  (Zie: Etymologiebank.nl).  In deze regio (Naarden - Huizen - Blaricum) vinden we verschillende zogenaamde Tafelbergen; de Eukenberg, Sijdjesberg, Tafelberg en mogelijk ook de Leeuwen- of Venusberg. Om welke Tafelberg het in deze oude tekst uit het jaar 900 gaat is niet duidelijk, de huidige Tafelberg wordt pas sinds de 18de eeuw zo genoemd, daarvoor werdt deze berg de Kooltjesberg genoemd. Veel bronnen gaan er van uit dat 'Tafalbergon' hier niet een enkelvoudige Tafelberg is maar meerdere Tafelbergen, dus we zullen hier meerdere Tafelbergen bekijken.
Op de foto rechtsboven hiernaast van de Tafelberg in Huizen is duidelijk te zien dat het hier om een kunstmatig opgeworpen heuvel met een afgevlakte top gaat. Vaak ligt er onder aan een dergelijke Tafelberg een vlak terein. Een Tafelberg zou een Dingplaats (rechts-ge-ding) geweest kunnen zijn, een plaats om te offeren aan de Goden/innen, om hen te danken voor een overvloedige oogst of goede visvangst.  (Bronnen: Cruysheer/vd.Tuuk Blz.2-3Koopman Blz.15, 83Schuyf Blz.136 en 140-148JudithSchuyf.nl  en  TussenVechtenEem.nl).

De Eukenberg
De Eukenberg ligt vlak bij de Oud Huizerweg in Huizen  (Zie OpenStreetMap.org).
Er is een parkeerplaats waar de Oud Huizerweg en de Oud Naarderweg bij elkaar komen, wanneer je de rode wandelroute volgt kom je vanzelf bij de Eukenberg. Vanaf de Eukenberg heb je een schitterend uitzicht over het Gooimeer en kan je aan de overkant Almere Haven zien liggen.
De Eukenberg heeft alle kenmerken van een Tafelberg, de Eukenberg is mogelijk een deels natuurlijke heuvel die kunstmatig opgehoogt is met een afgevlakte bovenkant. Mogelijk heeft er op de Eukenberg een vuur-baken of vuurtoren gestaan. De Eukenberg zou in de Gouden Eeuw opgeworpen kunnen zijn als uitzichtpunt en theekoepel.  (Bronnen: Schuyf Blz.142-145JudithSchuyf.nl  en Wikipedia)

De Sijdjesberg
De Sijdjesberg / Sijsjesberg ligt bij de Ericaweg in Huizen  (Zie OpenStreetMap.org).
De Sijdjesberg ligt achter het gelijknamige zwembad in Huizen en zou heel goed de Tafelberg kunnen zijn waarover men het heeft in de oude tekst uit het jaar 900. Er bevindt zich aan één kant van de Sijdjesberg een ovaalvormig vlak terrein dat deels door een wal wordt omsloten. De Sijdjesberg speelt tevens een rol in volksverhalen, waarin de Sijdjesberg of Seitjesberg het centrum van het Gooi was. Een heilige berg waar allerlei voetpaden naar toe leiden vanuit diverse omringende plaatsen. Pasgeboren kinderen werden naar de Seitjesberg gedragen en aan Moeder Aarde gewijd, aldus het volksverhaal.
Ik vond de Sijdjesberg indrukwekkend, het bleek een sterke krachtplaats met een prettige sfeer en uitstraling. De naam van de Sijdjesberg / Seitjesberg riep bij mij associaties op met Seiðr, een Scandinavische sjamanistische weg.  (Bronnen: Schuyf Blz.144-147JudithSchuyf.nlVerhalenbank.nl  en Wikipedia)
De Trappenberg
Je vind de Trappenberg vlakbij de Oud Blaricummerweg in Huizen  (Zie OpenStreetMap.org).
De Trappenberg is duidelijk een kunstmatig opgeworpen heuvel met een afgevlakte top. Achter de Trappenberg bevindt zich een kuil waar omheen veel grote zwerfkeien liggen. Op de foto hiernaast zien we deze zwerfkeien rond de kuil, op de achtergrond bevindt zich de Trappenberg. Of deze zwerfkeien op hun oorspronkelijke lokatie liggen en wat eventueel de functie van deze plek is, blijft onduidelijk.
De wichelroede wees direct richting de Trappenberg die een sterk krachtcentrum bleek te zijn. De wichelroede gaf tevens een reactie naast de berg aan de overkant van het pad, even rechts van de trap wanneer je met je gezicht naar de trap staat.
Mogelijk een krachtlijn in de richting van de Leeuwen­berg.
 (Bronnen: Schuyf Blz.140-148JudithSchuyf.nl  en Wikipedia)

De Tafelberg
De Tafelberg ligt aan de Lage Laarderweg in Huizen  (Zie OpenStreetMap.org).
De Tafelberg wordt pas sinds de 18de eeuw zo genoemd, daarvoor werdt deze berg de Kooltjesberg genoemd. In die tijd fungeerde de berg als baken met een vuur. Het Gooi was toen niet zo bebost als heden waardoor de berg op grote afstand zichtbaar was. Rond 1650 werd er een grote stenen oriën­ta­tie tafel op de berg gezet, waarna men de berg Tafelberg begon te noemen.
In 1921 besloot men een waterreservoir bovenop de Tafelberg te bouwen, toegankelijk voor publiek die hier bovenop een uitzichtspunt kreeg. Tijdens de werkzaamheden heeft men toen een vuurstenen bijl gevonden. Tijdens opgravingen in 1962 vondt men op de heide rond de Tafelberg veel scherven uit de brons- en ijzertijd. Op de noordhelling van de Tafelberg trof men restanten aan van zes crematies uit de ijzertijd. Bij archeologisch onderzoek in 1989 vond men in de stuwwal bij de Tafelberg scherven van Pingsdorf-aardwerk uit de periode 1000-1200.
In 2020 heeft men de Tafelberg voorzien van een nieuwe trap en een oriëntatie plateau, waarop diverse afstanden naar plaatsen in de buurt en de Tafelberg in Zuid Afrika te zien is. De Tafelberg is toen ook wat opgehoogd naar 39,2 meter boven NAP, de Tafelberg vormt het hoogste punt van het Gooi.
De Tafelberg trekt veel mensen, het was er behoorlijk druk toen ik hier was. Hoewel een sterk krachtcentrum is deze plaats meer toeristisch en niet echt geschikt voor een meditatie of rituelen.
 (Bronnen: Cruysheer/vd.Tuuk Blz.2-3 en 9Kobalowitz Blz.32-35Koopman Blz.15, 31 en 66Schuyf Blz.140-148Zeiler Blz.33 en 53JudithSchuyf.nl  en Wikipedia)

De Woens- of Wodansberg
De Woensberg ligt aan de Woensbergweg in Huizen  (Zie OpenStreetMap.org).
De Woensberg is totaal anders dan de bergen die ik hiervoor bezocht had, de Woensberg lijkt mij een puur natuurlijke heuvel / berg. Bij de Woensberg zijn vuurstenen werktuigen gevonden daterend uit het Neolithicum (5000 tot zo'n 2800 voor nul) en aardewerk uit de IJzertijd.
Ik had enige moeite om de Woensberg te vinden, deze staat niet aangegeven en met m'n Google maps navigatie bleek ik in kringetjes te fietsen zonder de Woensberg echt te vinden. Ik zag op Google maps echter ook een heilige eik aangegeven staan, en toen kwam ik ergens! In de omgeving heb je verschillende verhogingen die blijkbaar allen tot de Woensberg behoren. Ik had gelezen dat een Asatru groep op de Woensberg bijeen kwam voor rituelen, toen ik een vuurplaats bovenop een berg/heuvel ontdekte waar 6 wegen bijeenkwamen, op de plaats waar Google maps een heilige eik situeerde, moest dit wel de heilige plaats op de Woensberg zijn!
 (Bronnen: Koopman Blz.43-44 en 67-68Schuyf Blz.136 en 140-148JudithSchuyf.nl  en Wikipedia)
In de mythologie kunnen kruispunten tevens een verbinding met de Andere Wereld ver­tegen­woor­digen. Op kruispunten komen verscheidene werelden bij elkaar, zowel in de materiële als de spirituele wereld. Een 11de eeuwse tekst genaamd de Falsis Diis (versen 53-58) beschrijft offers gebracht aan Odin/Wodan op kruispunten en in de Griekse mythologie is de Godin Hekate verbonden met kruispunten.  (Bronnen: Nissaba.nlWikipedia - Falsis Diis 53-58Qaz.wiki  en Wikipedia).
Ik heb op deze plaats op de Woensberg iets van het eten en drinken dat ik had meegebracht aan de hier aanwezige spirits geofferd, wat rotzooi opgeruimt en vervolgens m'n wichelroede ter hand genomen. Deze plaats bleek een krachtplaats te zijn, een heilige plaats op de Woens- of Wodansberg. De Asatru groep had met deze plaats een zeer goede keuze gemaakt!Grafheuvel in Huizen
Rond Huizen vinden we welgeteld precies één beschermde grafheuvel, gelegen in het Bikbergerbos, te bereiken vanaf de Langerhuizenweg  (Zie OpenStreetMap.org).
De grafheuvel was lastig te vinden, bordjes ontbraken geheel en de grafheuvel lag er verloren en verwaarloosd bij voor een beschermd rijksmonument. De grafheuvel dateert uit de bronstijd, je vindt meerdere grafheuvels op de Zuider- en Westerheide richting Hilversum, o.a. rond de Aardjesberg op de Westerheide. Men zegt daarom wel dat het deel van het Gooi boven de A1 het godengebied is, met tafelbergen en een enkele grafheuvel, en het deel van het Gooi onder de A1 het gebied van de voorouders. M'n wichelroede reageerde direct bij deze grafheuvel, alwaar nog steeds een kracht­centrum is. Op het erbij geplaatste bankje kan je hier rustig even zitten en een meditatie doen.
 (Bronnen: HistorischeKringHuizen.nlRijksmonumenten.nl)Krachtplaatsen
Op Woensdag 3 Maart 2021 heb ik bovengenoemde bergen/heuvels bezocht. Ik arriveerde 's morgens rond 11 uur in Huizen ben op de fiets langs de bovengenoemde Tafelbergen gefietst.
Er is ook een wandelroute van 16 kilometer langs alle hier genoemde bergjes  (Zie: Orihouse.com).
Bij elke berg heb ik de omgeving verkent, foto's gemaakt en met de wichelroede gelopen. Alle bovengenoemde bergen / heuvels bleken krachtcentra te zijn. M'n wichelroede wees al op enige afstand van de berg/heuvel in de richting van de betreffende berg/heuvel.
Twee locaties sprongen er voor mij tussenuit; de Sijdjesberg en de Woensberg. Naar deze twee lokaties wil ik zeker nog eens terug gaan om hier een ritueel en een meditatie te doen. Ik ben tevens zeer benieuwd naar ervaringen van anderen op deze lokaties. Deel je ervaring hier of op MeWe.

Martin Roek