Archeologie tussen Vecht en Eem

S. Koopman

114 Blz., ISBN onbekend     
Uitgeverij AWN Naerdincklant, 2017, bijgewerkt in 2018     


Dit boek is verschenen ter gelegenheid van de tentoonstelling "Hoogtepunten van de Gooise archeologie", die in 2017 en 2018 te zien is geweest in het Geologisch Museum Hofland. Het doel van dit boek is om de lezer een overzicht te geven van de archeologie van het Gooi en omgeving. De eerste hoofdstukken bieden een inleiding over archeologie, de archeologische collectie van het Gooi en de ontstaanswijze van de ondergrond. In de navolgende hoofdstukken is de opzet chronologisch. Per archeologische periode wordt een algemene beschrijving gegeven en een beschrijving toegespitst op het Gooi en omgeving, met daarbij een beeldoverzicht van de regionale archeologie. Het maken van keuzes was hierbij onvermijdelijk. In de loop der jaren zijn er op honderden plekken archeologische vondsten gedaan en zijn er evenzovele rapporten en artikelen verschenen. Voor dit boek is een selectie gemaakt van vondsten en vondstplekken die goed gedocumenteerd zijn, waarvan de informatie toegankelijk is en die tezamen de hele archeologische tijdslijn bestrijken. Tot slot is ook gestreefd naar voldoende geografische spreiding over het aandachtsgebied. Hierbij is van belang dat er heel wat plekken zijn waar uit meerdere perioden vondsten zijn gedaan. Er is als het ware sprake van tijdlagen in het landschap.


(Bovenstaande tekst komt uit de introductie in het boek)     

Dit boek is als een PDF te downloaden van GeologischMuseumHofland.nl


Terug naar de vorige pagina