Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Aardjesberg op de Westerheide bij Hilversum, Noord Holland  De Aardjesberg op de Westerheide bij Hilversum

175 Geschreven in Maart 2021, update in Augustus 2021  

Je vindt de Aardjesberg vlakbij de Nieuwe Crailoseweg in Hilversum  (Zie OpenStreetMap.org).

De Aardjesberg is gevormd gedurende het Saalien; de op één na laatste ijstijd, het is meer een plateau of vlakke heuvel dat zich ± 15 meter boven N.A.P. bevindt. Men heeft hier archeologische vondsten gedaan van vuurstenen messen, schaven en krabbers behorende tot een kamp van Neanderthalers uit de periode van 120.000-116.000 voor nul. Het gebruikte vuursteen kwam vooral op de Aardjesberg van nature veel voor en is gedurende de op één na laatste ijstijd met het ijs vanuit Denemarken en Duitsland naar deze regio getransporteerd. Ook zijn er op de Aardjesberg enkele spitsen, klingen, stekers, schrabbers en boortjes gevonden die toegeschreven worden aan de Hamburgcultuur en de Ahrensburgcultuur stammende uit de periode van zo'n 14.600 tot 11.000 jaar geleden.
 (Bronnen: Cruysheer/vd.Tuuk Blz.2Koopman Blz.22, 31Zeiler Blz.21, 34, 38-43ONH.nlTussenVechtenEem.nl  & Wikipedia)

Grafheuvels en urnen
Bij de Aardjesberg zijn ook sporen van bewoning uit de Bronstijd en de IJzertijd gevonden. Gedurende de op één na laatste ijstijd van het Saalien werd er ook veel relatief vruchtbare keileem door het ijs meegevoerd, waarop mensen hun vee hielden en landbouw bedreven.
Bij de Aardjesberg zijn op de Westerheide veel urnen gevonden, dit is mogelijk het grootste urnenveld van Nederland. Men vondt hier unieke aardenwerken urnen uit de bronstijd (1800-1200 v.nul).
Omdat dit de eerste keer was dat men dit type urnen vondt kregen ze de naam behorende tot de Hil­ver­sum­cultuur. Later bleek dat dit de meest Noordelijke regio van deze cultuur was, wiens centrum zich meer richting Brabant bevondt, de naam Hil­ver­sum­cultuur is echter gebleven.
Ook zijn er zo'n 17 grafheuvels bij de Aardjesberg op de Wester­heide gevonden daterende zowel uit de bronstijd (2500-800 v.nul) als uit de vroege IJzertijd (800-500 v.nul).   Gedurende zo'n 2500 jaar lang werden er rond de Aardjesberg mensen in grafheuvels en urnenvelden begraven.
De grafheuvels 105/106 bij de Erfgooiersstraat  (zie OpenstreetMap.org liggen op één lijn met grafheuvels 101-102-103-104 en verderop met grafheuvel 211. De andere gevonden grafheuvels op de Wester­heide liggen tussen deze lijn en de Aardjesberg. Mogelijk was de Aardjesberg een heilige plaats rond welke overledenen een plaats vonden waarbij bovengenoemde lijn grafheuvels een grens vormde.
Grafheuvel 106 dateerd van ongeveer 1570 voor nul en bevatte crematieresten en was omringd door twaalf houten palen. Grafheuvel 105 is ouder; ongeveer uit 2100 voor nul en is over een grafkuil met resten van de late klokbekercultuur aangelegd.
 (Bronnen: Cruysheer Blz.4Koopman Blz.51-55Zeiler Blz.37, 44-45ONH.nl grafheuvelsONH.nl urnenveldTussenVechtenEem.nlWikipedia Aardjesberg  en Wikipedia Hilversumcultuur)

Vroege middeleeuwen
Men heeft bij de Aardjesberg enkele scherven van gedraaid aardenwerk gevonden uit ongeveer 450-900 na nul en meer richting de Erfgooierstraat een graf met o.a. knikpot, een ijzeren bolknopnagel en crematieresten daterende uit 550-600.
Archeologische vondsten duiden er tevens op dat er een nederzetting op de Aardjesberg was gedurende de 7de - 8ste eeuw en een andere nederzetting uit de 12de en begin 13de eeuw, waarvan men o.a. paalkuilen gevonden heeft en sporen van een middeleeuwse roggeakker met ploegsporen. In die periode waren er meer bossen in het Gooigebied die intensief gebruikt werden. De naam van het vlak bij de Aardjesberg gelegen Laren betekend "intensief benut bos, bosweide" en ook de naam Bussum voert terug op bosnamen. Deze bossen werden intensief gebruikt waardoor ze gedurende de loop der tijd langzaam kleiner werden. Deze plaatsnamen wijzen op een vroeg-middeleeuwse oorsprong. De Gooise regio is ooit gekerstend vanuit het Oude Naarden, dat rond 1350 door het water verzwolgen werd. De kerk waar vanuit de regio gekerstend werd was in de zestiende eeuw alleen nog zichtbaar bij laag water. Vanuit Oud Naarden was er een dochterkerk op de Sint Jansberg te Laren gesticht, waarvan men stenen restanten daterende uit de dertiende eeuw gevonden heeft. Naarden en haar kerk verhuisden naar de locatie van het huidige Naarden. Vanuit het vlakbij de Aardjesberg gelegen Laren werden o.a. Hilversum en omgeving verder gekerstend.
 (Bronnen: Cruysheer/vd.Tuuk Blz.11Zeiler Blz.71-76v.ZwedenTussenVechtenEem.nl  en Wikipedia)

Sagen en legenden
Rond de Aardjesberg bestaan verscheidene volksverhalen, zo zou het "niet goed zijn stil te staan op de Aardjesberg. Evenmin is het de maagden geraden te wandelen in zijn omgeving. Of bij avond alleen te gaan langs de wegen van Crailo. Want nòg leeft de Aardman! Zijn macht is groot. En zijn wraak geducht."  (Holthuizen-Seegers Blz.31-34  en  Weerd Blz.113-117)
Op de Hilversumse heide werden ook dwaallichtjes gezien  (Heupers verhaal 324 en 339)   en op de heide tussen Hilversum en Laren ook Witte Wijven  (Holthuizen-Seegers Blz.45-49).
Rond de Aardjesberg spelen dus sterke krachten en zijn de voorouders nog voelbaar en soms ook zichtbaar aanwezig.

Krachtplaatsen
Dinsdag 9 Maart 2021 ben ik naar de Aardjesberg geweest op de Westerheide bij Hilversum.
Ik had m'n fiets op de Erfgooiersstraat bij de Graaf Wichmanstraat neergezet. Hier bevondt zich een ingang de Westerheide op met direct twee grafheuvels; 105 en 106, die op één lijn liggen met grafheuvels 101 t/m 104 en 211. Vanaf grafheuvels 105 en 106 liep ik richting grafheuvels 101 t/m 104, waarvan ik er maar twee kon vinden. Vervolgens ben ik richting grafheuvel 107 en 108 gelopen en van daar uit naar de Aardjesberg. Hier trof ik drie bomen aan, een oude steen en een vuurplaats. De drie bomen op de Aardjesberg bleken op een sterk krachtcentrum te staan, bij de steen reageerde m'n wichelroede niet. Vanaf de Aardjesberg ben ik langs grafheuvel 109 gelopen richting de ingang waar ik m'n fiets neergezet had. Bij alle hier genoemde grafheuvels reageerde m'n wichelroede; wanneer ik vlak in de buurt kwam begon de wichelroede naar de grafheuvel te wijzen om vervolgens te kruizen bij de betreffende grafheuvel. Bij grafheuvel 108 begon de wichelroede al vanaf een grotere afstand richting de grafheuvel te wijzen. Het sterkts reageerde de wichelroede bij de drie bomen op de Aardjesberg, hier ligt naar mijn gevoel het sterkste krachtcentrum.

Trancereis
Zaterdag 7 Augustus 2021 ben ik samen met Felix, waarmee ik een paar jaar in een groep Seidhr geoefend heb in Amsterdam bij Zia, naar de grafheuvels op de Westerheide bij Hilversum geweest. We hadden bij station Hilversum mediapark afgesproken en zijn vanaf daar naar de Westerheide gelopen. Nadat we enkele grafheuvels bekeken hadden zijn we naar het groepje grafheuvels midden op de Westerheide gelopen, waarbij een infobordje is geplaatst (bij grafheuvels 107 en 108). We brachten eerst een offer van meel en mede en spraken onze intenties uit. We kwamen hier om contact te maken en te leren van de wijsheid van de voorouders. Vervolgens gingen we in meditatie / trance om een connectie te maken. Na enige tijd zag ik een gezicht van een man met een kort baardje en wat wild haar. Ik had het gevoel van een oeroude geschiedenis. Ik zei hem dat ik hier kwam om te leren, doch de man kwam in mijn richting een wees naar m'n hart; waaruit ik opmaakte dat alles wat ik zou moeten weten reeds in mij aanwezig is. Alles ging gemoedelijk in een goede sfeer. Het was een vrij korte maar duidelijke trancereis.

Martin Roek