Onder de hei

Archeologische en historisch-geografische landschapselementen in het Gooi

Frits David Zeiler

144 Blz., ISBN 90 5345 048 3     
Uitgeverij Matrijs, 1994     


Onder de Gooise hei liggen talloze geheimen verborgen. Het zijn de sporen van de menselijke activiteiten uit een ver of minder ver verleden. Ploegsporen, wegen, grafheuvels, fundamenten, banscheidingen, konijnenwaranden en zelfs de afdruk van een paardenrenbaan - ze getuigen allemaal van een gevarieerd en intensief gebruik van het Gooise land.

In Onder de hei, Archeologische en historisch-geografische landschapselementen in het Gooi  laat historicus Frits David Zeiler u zien wat er inmiddels onder de Gooise hei aan geheimen is ontdekt. In zijn boek gebruikt hij zowel historische landschapselementen als archeologische vondsten om een beeld van het Gooise verleden te schetsen. Bijzondere aandacht schenkt hij aan de recente opgravingen in het Goois Natuurreservaat, waar letterlijk onder de hei tal van opmerkelijke vondsten zijn gedaan. De auteur laat zien hoe het Gooi er vroeger uitzag - voordat landbouwontginningen en verstedelijking toesloegen en het gebied zijn huidige aanzien gaven.

Aan de hand van een uitgebreide routebeschrijving en zowel een historische als een actuele kaart kont u nader kennis maken met het boeiende natuurgebied het Gooi.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina