Gooise Legenden

Drs. G.H.J. Holthuizen-Seegers

96 Blz., ISBN 90 6109 0776     
Uitgeverij Bekking Amersfoort, 1988     


Sagen en legenden, de vertelsels waarvan eigenlijk niemand de oorsprong kent, werden door de eeuwen heen wijd en zijd verspreid door marskramers en minstrelen. Met speels vernuft en fantasierijke beelden omkleedden zij hun verhalen en de maatschappij in die dagen luisterde er met belangstelling naar. Telkens opnieuw werden ze voorgedragen om steeds weer met nieuwe belangstelling aangehoord te worden.
Deze volksverhalen, vruchten van de dartele fantasie uit vroeger dagen, zijn nooit geheel verloren gegaan. Vele ervan zijn opgetekend en worden ook in onze tijd nog met genoegen gelezen. Onze nieuwsgierigheid naar gebeurtenissen uit het verleden, naar de oorsprong van de zaken die de verering en bewondering van onze verre voorouders genoten, wordt door historisch-wetenschappelijke bestudering daarvan weliswaar bevredigd, maar de legenden en sagen die er omheen geweven zijn verlevendigen het beeld.
Ook de Gooise dorpen en steden, heuvels en dalen, bossen en heidevlakten fluisteren hun verhalen en zij boeien ons nog steeds met hun geheimzinnige raadselachtigheid.
In dit boekje zijn een aantal - zowel bekende als minder bekende - sagen en legenden uit het Groene Hart van Holland samengebracht, deels bewerkt en herschreven, opdat een nieuwe generatie in een tijd van mechanisering en automatisering even kan verpozen bij een wat minder turbulent verleden, waarin spanning echter zelden ontbreekt.


(Bovenstaande tekst komt van het voorwoord in het boek)     


Terug naar de vorige pagina