Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Westmonsterkerk van Middelburg, Zeeland  De Westmonsterkerk van Middelburg

98 Geschreven in juni 2023  

De Westmonsterkerk stond op de huidige Markt in Middelburg  (Zie OpenStreetMap.org)

De naam Westmonsterkerk komt van 'monasterium', dus een kloosterkerk. De kerk heette oorspronkelijk de St.Maartenskerk en was de eerste kerk die op Walcheren gebouwd werd. Vanuit deze moederkerk werden parochies gesticht op Walcheren en op Noord- en Zuid Beveland. Middelburg zou in de 9de eeuw ontstaan zijn met de aanleg van een ringwalburg, waarbinnen men sporen van bewoning heeft gevonden. De St.Maartenskerk / Westmonsterkerk werdt ergens tussen het jaar 950 en 1000 gebouwd buiten de ringwalburg van het historische Middelburg. In 1217 blijkt Middelburg uitgegroeid te zijn tot een stad en krijgt Middelburg stadsrechten van Graaf Willem I van Holland en Gravin Johanna van Vlaanderen. Halverwege de dertiende eeuw werd Middelburg versterkt met stadsmuren. Archeologisch onderzoek in 2010 leerde dat de tufstenen kerk rond het jaar 1300 vervangen werd door een bakstenen kerk in een laat-romaanse of vroeg-gotische bouwstijl. Op het kerkhof rond de Westmonsterkerk trof men de stoffelijke resten van zo'n 40 mensen aan die in de periode vanaf het jaar 1000 tot in de dertiende eeuw begraven waren en in de periode van de 15de tot de 17de eeuw.
Ergens in de tweede helft van de elfde eeuw wordt er een tweede parochiekerk in Middelburg gebouwd; de Noordmonsterkerk, waarna de St.Maartenskerk ook als Westmonsterkerk vermeld wordt. De Noordmonsterkerk werd vanwege de afname van de bevolking van Middelburg rond 1833 gesloopt. De Westmonsterkerk werd al in 1575 gesloopt nadat de kerktoren in 1557 op de kerk was ingestort tijdens een zwaar onweer waardoor de kerk zwaar was beschadigt. De kerk werd bovendien later ook nog door een brand getroffen en nadat de Geuzen onder leiding van Willem van Oranje Middelburg in 1574 op de Spanjaarden veroverd hadden, besloot men de bouwvallige Westmonsterkerk in 1575 te slopen en de restanten als bouwmateriaal te verkopen.
 (Bronnen: Brusse/Hendrikx Blz.99, 146-147Kuipers Blz.13-17, 21-22, 37-40Kuipers/Swiers Blz.62-63SOBresearch.nl  en Wikipedia: MiddelburgNoordmonsterkerkWestmonsterkerk)

Krachtplaats
Woensdag 21 juni 2023 ben ik naar Middelburg geweest en heb ik op de Markt, een plein in Middelburg, rondgekeken. Je vindt op dit plein gezellige terrasjes, dus deze lokatie is uitermate geschikt voor rituelen, jaarfeest vieringen en meditaties... ;) Nadat ik hier even rondgelopen had, een boekwinkeltje bezocht had (de Drukkerij; bij de Toeristische info / VVV) en enkele foto's gemaakt had, ben ik met de wichelroede gaan rondlopen. Ik kreeg ergens midden op de Markt een reactie dat daar het krachtcentrum zou zijn, waarna ik het kaartje helemaal rechtsboven erbij gepakt heb. Het koste me even wat moeite om te orienteren waar ik het krachtcentrum op het kaartje zou kunnen plaatsen (ik moest even een rondje Markt lopen om te kijken waar alle andere straten zaten).
Het rode kruis op het kaartje helemaal rechtsboven geeft aan waar zich volgens mij het krachtcentrum bevindt; midden in de oude Westmonsterkerk.
Gezien de terrasjes en drukte op dit plein dus niet echt een lokatie om een ritueel of meditatie te doen, tenzij je voor media aandacht gaat...

Martin Roek