Het verhaal van Zeeland

Jan J.B. Kuipers en Robbert Jan Swiers

310 Blz., ISBN 90 6550 843 0     
Uitgeverij Verloren, 2005     


Voortbouwend op het werk van illustere voorgangers vertellen Jan Kuipers en Robbert Jan Swiers 'hun' verhaal van Zeeland. In zeven hoofdstukken geven zij een kleurrijk en veelzijdig beeld van de historische ontwikkelingen vanaf de prehistorie tot het jaar 2005.
Het verhaal van Zeeland is een boek over mensen die het gebied in bezit namen, het verlieten en toch weer terugkeerden. Het is ook het verhaal van landschappen, die steeds meer cultuurlandschappen werden naarmate de mens er zich nadrukkelijker mee bemoeide. En het is het verhaal van de verhouding tot de zee, bondgenoot en erfvijand, die kansen schiep en dromen de grond in boorde, die getemd werd en zich daaraan ontworstelde, die rijkdom verschafte maar bewoners ook aan de bedelstaf hielp of het leven benam.

Kuipers en Swiers, die beiden vele boeken en artikelen over de Zeeuwse geschiedenis hebben geschreven, zijn er uitstekend in geslaagd de wetenschappelijk verantwoorde inhoud in een aantrekkelijk en goed leesbaar verhaal te verpakken.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina