De onderkant van de Markt

De Westmonsterkerk van Middelburg in archeologie en historie

Eindredactie: Jan J.B. Kuipers

111 Blz., ISBN 90 6825 255 0     
Uitgeverij Uniepers, 2000     


De onderkant van de Markt beschrijft de prominente rol die de Westmonsterkerk speelt in de rijke geschiedenis van de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Deze in 1575 afgebroken kerk liet zowel in het goedgevulde 'bodemarchief' van de stad als in papieren archieven sporen na, die in dit boek zijn samengevoegd tot een rijk beeld.
In 1998 legden archeologen, onder het toeziend oog van talrijke Middelburgers en toeristen, de funderingen bloot van de Westmonster. Het onderzoek gebeurde in het kader van een grootscheepse herinrichting van de Markt. De 'onderkant' van de laatmiddeleeuwse, gotische kruiskerk werd uitvoerig gedocumenteerd. Ook onthulden de onderzoekers sporen van een Romaanse voorganger.

Uit archiefonderzoek blijkt dat de geschiedenis van de Westmonsterkerk teruggaat tot de tiende eeuw. Als eerste parochiekerk in 'Zeeland bewesten Schelde' na de Noormannenperiode was zij de moederkerk van waarschijnlijk alle kerken in het gebied tussen de Ooster- en de Westerschelde. In de twaalfde en dertiende eeuw nam het aantal parochiekerken enorm toe; alleen op Walcheren waren er begin veertiende eeuw al 36. In de late middeleeuwen was de Westmonster gedegradeerd tot één van drie Middelburgse parochiekerken.

Een team van deskundige auteurs leverde hun bijdrage aan dit boek. Hun historische, kunsthistorische en archeologische invalshoeken en diverse specialismen schetsen - tezamen met de vele foto's en tekeningen - een veelkleurig beeld van het religieus, sociaal en economisch leven in en rondom de kerk, centraal gelegen in een van Nederlands belangrijke middeleeuwse handelssteden.
Een leven van innige vroomheid, maar ook van platte handel op en bij het kerkhof; van beeldenstorm én vrome schilderingen in de grafkelders der aanzienlijken.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina