Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Tempel van Nehalennia bij Colijnsplaat  De Tempel van Nehalennia bij Colijnsplaat

115

De oorspronkelijke lokatie van de oude Tempel van Nehalennia lag voor de kust vlakbij Colijnsplaat  (Zie OpenStreetMap.org).In de eerste eeuwen van onze jaartelling zag Zeeland er heel anders uit dan nu. Op 17 mei 1594 besloot men om het verloren gegane eiland Noord-Beveland te voorzien van dijken, zodat rond 1598 een groot deel van Noord-Beveland bedijkt was (zie Wikipedia Noord Beveland).
Hierna werd in 1598 Colijnsplaat gesticht, dat geheel planmatig werd ingedeeld, wat uniek was in die tijd. (zie Plaatsengids.nl en Wikipedia Colijnsplaat).
In 1970 vonden vissers voor de kust van Colijnsplaat enkele beelden en votiefstenen met daarop de naam van de Godin Nehalennia. De kust bij Colijnsplaat lag in de eerste eeuwen van onze jaartelling verder zee inwaarts alwaar het plaatsje Ganuenta aan de toenmalige kust lag. Dat zal een Keltische nederzetting zijn geweest waarbij de Romeinen in de eerste eeuwen een nederzetting stichte. In de vierde eeuw is Ganuenta door de zee opgeslokt, samen met de door de Romeinen gebouwde tempel gewijd aan de Keltische Godin Nehalennia. Restanten werden pas in 1970 opgevist toen vissers enkele beelden en votiefstenen naar boven haalde gewijd aan de Godin Nehalennia. Er zijn totaal zo'n 330 resten van votiefstenen, van beelden en van de tempel boven water gekomen. Hierop zien we Nehalennia staande of zittende afgebeeld met aan haar zijde een hondje en vaak ook met een mand appels; symbolen van vruchtbaarheid. Op deze votiefstenen danken handelsreizigers de Godin voor een behouden vaart en succesvolle reis. In 2004 bouwde men een reconstructie van de tempel gewijd aan Nehalennia in Colijnsplaat en recentelijk in 2021 een replica op halve grootte van de Romeinse boot Caudicaria Navis die in de eerste eeuwen gedurende de jaren ±50 tot ±227 handelswaar overbracht vanaf Colijnsplaat naar Engeland. In het tempeltje te Colijnsplaat vinden we een replica van een votiefsteen waarop te lezen is: "Deae Nehalenniae Varausivs Ahvcconis V-S-L-M."
V-S-L-M is een veel terugkerende afkorting voor Votum Solvit Libens Merito: (...) heeft zijn gelofte ingelost, gaarne en met reden. We lezen hier dus dat Varausius Ahucconis zijn gelofte aan de Godin Nehalennia gaarne en met reden heeft ingelost.
Op andere stenen valt naast de naam ook het beroep, de vestigingsplaats en wat er vervoerd werd te lezen. Produkten die van Ganuenta met diverse boten naar Engeland uitgevoerd werden waren o.a. graan, wijn, zout, vissaus, visolie, allec, keramiek, enz.. De votiefstenen waren afkomstig van handelaren uit Augst, Besançon, Bordeaux, Boulogne sur Mer, Cassel, Dormagen, Dover, Kent, Keulen, Londen, Nijmegen, Rouen, Trier, Tongeren, York, enz..
Ganuenta was dus een internationale havenplaats en de Godin Nehalennia werdt blijkbaar vereerd in België, Duitsland, Frankrijk, Nederland en Engeland. Een Godin van vele volkeren dus!
 (Bronnen: Brusse/Henderikx Blz.46-49, 52-54Goos 2009 Blz.117Goos 2016 Blz.133-139Kuipers/Swiers Blz.24-27v.d.Meer Blz.141-142Nelemans Blz.117, 124, 147Stuart Blz.70-87ArcheologieOnline.nlCaudicaria.nlGlaux.nlNehalennia-Tempel.info  en Wikipedia).

Krachtplaats
Ik heb zondag 18 juni 2023 de Nehalenniatempel in Colijnsplaat bezocht. Daar heb ik even rondgekeken, foto's en video's gemaakt en vervolgens de wichelroede gepakt. De wichelroede wees echter niet in de richting van het Nehalennia tempeltje maar schuin richting de zee. Ik ben toen naar het strandje van Colijnsplaat gelopen aan de andere kant van de haven (ten opzichte van de Nehalennia tempel). De wichelroede bleef echter links van het strandje naar de zee wijzen, daar waar vroeger ooit het tempeltje van Nehalennia gestaan heeft. Het Tempeltje van Nehalennia staat ver verwijderd van waar de oorspronkelijke Tempel gestaan heeft. Ik ben hier voor m'n training als priester van Nehalennia regelmatig geweest, en ook tijdens de oogstvieringen rond Nehalennia in 2017, 2018 en 2019.
Ik vondt het tempeltje interessant maar had er niet zo heel veel mee. Enkele leerling-priesteressen van de studiegroep waar ik deel van uitmaakte hadden ook niet zoveel met het Tempeltje, maar meer met het strandje van Colijnsplaat.
In het begin van de opleiding deden we een toewijding op een pier die enigsinds in de richting van de vindplaats wijst. Bij deze eerste pier hadden we tijdens onze toewijding aan de Godin Nehalennia sterke, indrukwekkende ervaringen! Het krachtcentrum ligt dus zeker niet bij het gereconstrueerde toeristische tempeltje bij de jachthaven van Colijnsplaat maar is al voelbaar bij het strandje voorbij de jachthaven en de nabij gelegen pier. Toen ik voorbij de pier met een recreatie gebiedje was (zie foto's hiernaast), wees de wichelroede op een gegeven moment recht naar de zee. Naar mijn gevoel lag de oude Nehalennia tempel dus op een sterk krachtcentrum, dat heden nog steeds voelbaar is vanaf de kust van Colijnsplaat!
Op de foto hieronder zie je de rechterpier vlakbij het strandje van Colijnsplaat, op deze pier deden we onze toewijding aan de Godin Nehalennia. Je ziet vaag de Zeelandbrug vanaf Colijnsplaat naar Zierikzee. In Zierikzee vind je een krachtplaats bij de Lieve Monstertoren, zeker een bezoek waard wanneer je in de buurt bent!

Martin Roek