Nehalennia

Godin van de zeekust

Gunivortus Goos (GardenStone)

264 Blz., ISBN 978-3 -7412-2629-8     
Uitgegeven door Gunivortus Goos, 2016     


(Dit is de herziene en geactualiseerde versie uit 2016)

In de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling, toen het Romeinse Rijk zich tot ver naar het Noorden uitstrekte, heerste er aan de westelijke noordzeekust een Godin, die door Romeinen, Kelten en Germanen gewaardeerd en vereerd werd. Toch wordt ze in geen enkele schriftelijke bron uit die tijd genoemd. Pas in 1647 duikt haar naam op, Nehalennia, in steen uitgehouwen. En dat niet slechts eenmaal, nee, er werden vele aan haar gewijde altaren gevonden.

Dit boek vertelt over die vondsten, beschrijft in woord en beeld een rijke keuze uit deze altaarstenen en schetst vervolgens een uitvoerig beeld van het leven destijds, dat daaree de Nehalennia-cultus in haar achtergrond plaatst; haar land, haar betekenis, haar vereerders en de daarmee samenhangende achtergronden worden in een mogelijke historische context gezet.
Een Godin zonder mythologie, maar met een boeiende geschiedenis!

In deze tweede, uitvoerig bewerkte en geactualiseerde uitgave zijn de verhalen, de reisbeschrijvingen en de informatie m.b.t. huidige paganistische verering van Nehalennia verwijderd, waardoor de focus geheel op de gevonden votiefaltaren is komen te liggen.

De auteur heeft zijn schrijversnaam GardenStone laten vallen omdat het niet de gehoopte pricacy opleverde.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina