Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Dingplaats en Grafheuvels rond Markelo, Overijssel  Dingplaats en Grafheuvels rond Markelo

142 Geschreven in Mei en Juni 2021  

Je vindt de Dingplaats op de Dingspelerberg bij de Enkelaarsweg in Markelo  (Zie OpenStreetMap.org) en grafheuvels in het natuurgebied de Borkeld bij de Friezenberg, waar vijf wegen samen komen bij de Oude Rijssenseweg, de Diependaalseweg en de Veenweg  (Zie OpenStreetMap.org).
Even verderop vindt je nog een grafheuvel op de top van de Friezenberg  (Zie OpenStreetMap.org).

Dingspelerberg
Even buiten Markelo vindt je de Dingspelerberg, waar volgens het bordje rond 1200 een Dingplaats was. Op een Dingplaats werd recht gesproken (een rechtsge-ding). Wanneer de bisschop naar Markelo kwam hield deze in die tijd nog zitting op de Dingspelerberg  (Bron: Stoelhorst Blz.12).
Alleen mensen die hiervoor gevraagd waren mochten deze ruimte betreden. De rechter zat met diens helpers onder de Lindebomen en had zijn schild in de boom achter hem hangen. Belangstellenden verzamelden zich buiten de omheining. Een Dingplaats was vaak in de natuur op een verhoging, zoals hier op de Dingspelerberg. Mogelijk gaat deze Dingplaats terug tot de Saksen, Dingsplaatsen waren in de tijd der Saksen plaatsen van volksvergaderingen en rechtspraak en het domein van de God Tyr.
Zo is ook de Dinsdag vernoemd naar de God Tyr.  (Bronnen: Goos Blz.224-225CanonvanNederland.nl  en Wikipedia)
Zondag 30 Mei 2021 heb ik de Dingspelerberg bij Markelo bezocht, de wichelroede gaf aan dat de Dingplaats een krachtcentrum was. Binnen de houten cirkelvormige omheining stonden drie bomen, het krachtcentrum leek te liggen bij of even voorbij de boom die het dichts bij de ingang van de cirkel stond.Grafheuvels bij de Friezenberg
Bij de ingang "De Friezenberg" waar vijf wegen samenkomen vlakbij de top van de Friezenberg, vindt je vier grafheuvels. De grote grafheuvel pal bij de ingang springt het meest in het oog (foto hiernaast), in het veldje aan de andere kant van de weg liggen nog drie grafheuvels, twee kleinere en één wat groter, maar kleiner dan die bij de ingang.
Wanneer je naar de top van de Friezenberg gaat vindt je daar nog een grote grafheuvel. Bij alle grafheuvels in natuurgebied de Borkeld staat minstens een paaltje dat het hier om een archeologisch monument gaat, of een grafheuvel. Bij de hiervoor genoemde ingang staat een bord met wat meer informatie.Het natuurgebied rond de Friezenberg heeft een oeroude geschiedenis. De Friezenberg is een ruim 40 meter hoge berg die ontstaan is uit achtergelaten gletsjerpuin en leem uit het Saalien; de voor­laatste ijstijd. Het ijs kwam in die periode tot in dit gebied en voerde o.a. ook zwerfstenen afkomstig uit Scandinavië mee. De oudste sporen van bewoning zijn zo'n dertienduizend jaar oud, men heeft op de Borkeld archeologische vondsten gedaan van een dorpje van zesduizend jaar geleden. In het natuurgebied zijn zo'n 30 grafheuvels gevonden waarvan de oudsten 5000 jaar oud zijn. In de buurt van de grafheuvels zijn aardewerk resten gevonden, bronzen armbanden, stenen hamer­bijlen en enkele zwaarden. Zo'n 3000 jaar geleden ging men over tot het cremeren van dierbare overleden en werden de grafheuvels kleiner.  (Bronnen: Buitenplaatsholten.nlCanonvanNederland.nl  en Wikipedia).

Krachtplaats
Zondag 30 Mei 2021 was naar de Dingspelerberg geweest bij Markelo en Woensdag 2 Juni 2021 naar het natuurgebied rond de Friezenberg. Zoals ik al beschreven had vondt ik het krachtcentrum op de Dingspelerberg in de buurt van de boom bij de ingang van de Dingplaats. Het was een prettig aanvoelende plaats, je had hier privacy en zou hier een ritueel of een meditatie kunnen doen op het bankje in het midden van de Dingplaats. De grafheuvel op de top van de Friezenberg had een geweldige uitstraling, ik had meteen een wouw gevoel toen ik hier kwam. De wichelroede wees al op ruime afstand in de richting van de grafheuvel, die op een sterk krachtcentrum op de top van de Friezenberg bleek te liggen. Even verderop lagen nog vier grafheuvels, waarvan de grootste een sterker krachtcentrum bleken dan de twee wat kleinere grafheuvels. Het veld waarop deze grafheuvels lagen had een fijne sfeer. Zowel op de top van de Friezenberg als bij de vier grafheuvels aan de voet van de berg stonden bankjes, zodat je hier rustig kon mediteren. Bij de vier grafheuvels komen vijf wegen bij elkaar bij een ingang van het natuurgebied, dus hier kwamen regelmatig mensen langs.
Ook de grafheuvel op de top van de Friezenberg lag langs een wandelroute. Zeker geschikt voor een meditatie, wat minder voor wat uitgebreiddere rituelen.
Voordat je de grafheuvels gaat bezoeken, lees dan svp dit artikeltje eerst.

Martin Roek