Krachtplaatsen in Nederland en België

Grafheuvels Regte Heide  Grafheuvels op de Regte Heide, Riel (Gemeente Goirle)

448  Geschreven in Augustus 2020   

Je komt bij de grafheuvels via de straat "Het Hoefke" te Riel. Dit is een dooplopende straat voor auto's, op een gegeven moment zie je rechts een parkeerbord en even verder rechts een bospaadje naar een Mariabeeldje. Je vervolgt echter de weg "Het Hoefke" nog een klein stukje totdat je links of rechts kan. Beidde kanten zijn verboden voor auto's. Wanneer je links af gaat kom je bij een informatie punt en even verder bij de grafheuvels.  (Kaartjes: Expo-oer.nl, zie ook OpenStreetMap.org)
De grafheuvels liggen in een groep bij elkaar, op de foto hierboven zie je grafheuvel 4, 5, 6 en 7. De grafheuvel zonder palen op de voorgrond van de foto is grafheuvel 4; een ringwalheuvel. Vlak achter het standpunt waarvandaan de foto genomen is ligt grafheuvel 1  (Nummering volgens: Expo-oer.nl).
Deze groep werd "De Vijfberg" genoemd, totdat er in 1935 nog een zesde grafheuvel gevonden werd. Totaal zijn er acht grafheuvels, waarvan twee wat verder buiten de groep. In de grafheuvels zijn sporen van minstens 15 graven ontdekt. Van de eerst gevonden zes grafheuvels waren in twee heuvels lichamen begraven en in de vier andere heuvels crematieresten.
De graven zijn heel verschillend wat er op duid dat hier verschillende volken hun doden begraven hebben. De grafheuvels met de palen zijn in 1980 gereconstrueerd zoals ze waren in de eerste periode en zijn een beschermd archeologisch rijksmonument.  (Bronnen: Verwers Blz.10-11  en  Heemkundige kring Goirle).
De grootste grafheuvel op de Regte Hei is de zogenaamde ringwalheuvel met een diameter van 32 meter. Dit is waarschijnlijk de oudste grafheuvel en stamt uit de periode rond 1550 tot 1350 v.nul. In Nederland vinden we dergelijke ringwalheuvels alleen in de Kempen en zo'n 7 km verderop in Alphen.
Dit type grafheuvel komt ook in de aangrenzende Belgische regio voor en heel veel in Engeland. Gezien de overeenkomsten van de aanleg van de grafheuvels en tevens van de gevonden urnen in beidde gebieden  (de zgn Hilversumcultuur, denkt men dat deze gemaakt zijn door mensen vanuit verwante groepen, danwel dat dit wijst op een culturele uitwisseling. Wat aardewerk en brons betreft bestond er een uitwisseling met Zuid-Engeland, de zgn Wessex-cultuur. Er was tevens een culturele uitwisseling tussen Noord-Brabant en Zuid-Engeland in de manier van begraven in de vorm van ringwalheuvels. (Bronnen: van Ginkel / Theunissen Blz.94-95 & 103Holleman Blz.122Kooijmans, vd.Broeke, Fokkens & v.Gijn Blz.440-441Toorians Blz.15-17Verhart Blz.56-58Verwers Blz.20-24Heemkundige kring GoirleG.BeexPDF - H. Stoepker/W.J.H. Verwers)
Sommigen menen daarom dat het hier om Keltische grafheuvels zou kunnen gaan, hoewel men pas vanaf de zevende eeuw voor het begin van onze jaartelling spreekt van Keltische volken...
 (Bronnen: ArcheologieOnline.nlCuBra.nlHollandGroen.nl  en Wikipedia).

Krachtplaats
De grafheuvels mochten niet betreden worden. Toen ik bij de grafheuvels was had ik sterk de neiging om een respectvolle afstand in acht te nemen. Indien men bijvoorbeeld elders wel de grafheuvels zou mogen betreden, is het zaak de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, je voor te bereiden en zeker dit artikeltje gelezen te hebben.
Ik ging voor een meditatie op een bankje zitten vlakbij enkele grafheuvels. Na enige tijd werd ik me gewaar van spirits die verbonden waren met de grafheuvels. Ik kreeg niet de indruk dat ze los wilden komen van de grafheuvels, de connectie met de grafheuvels was sterk en moest zo blijven.
Voordat ik op het bankje ging zitten had ik met de wichelroede rond gelopen. Iedere keer wanneer ik langs een grafheuvel liep, wees de wichelroede in die richting. Er is een sterke energie, ik vond de energie tevens prettig, doch een respectvolle benadering is wel op zijn plaats, zo niet dan heb ik het gevoel dat je hier dan niet wilt zijn.

Martin Roek