Onder heide en akkers

De archeologie van Noord-Brabant tot 1200

Evert van Ginkel en Liesbeth Theunissen

280 Blz., ISBN 978 90 5345 358 2     
Uitgeverij Matrijs, 2009     


Onder heide en akkers is een gedetaileerd, rijk geïllustreerd en leesbaar overzichtswerk over archeologische onderzoekingen en onderzoekers in de provincie Noord-Brabant. Het behandelt de vroege geschiedenis van de provincie tot 1200. In negen hoofdstukken worden de vorming van het landschap, de pioniersfasen in de steentijd en de bloei in de metaaltijden, de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen beschreven.

Noord-Brabant is in archeologisch opzicht een bijzondere provincie. Het gebied kent een lange en bijzondere onderzoekstraditie, waarin bevlogen amateurarcheologen - vaak met een professionele kennis van zaken - en beroepsarcheologen van faam - van wie velen uit de provincie afkomstig zijn - hun sporen hebben verdiend. Ze hebben samen ontdekkingen gedaan van nationale betekenis, zoals de vele vindplaatsen uit de steentijd, grafheuvelgroepen uit de midden-bronstijd, urnenvelden en Merovingische grafvelden. Na 1975 is Noord-Brabant bovendien vermaard geworden door de grote opgravingen van nederzettingen uit de Romeinse tijd en de vroege en volle middeleeuwen, waardoor onze kennis over het plattelandsleven in deze perioden ernorm is verrijkt.

Onder heide en akkers is het eerste grote publieksboek over de archeologie van een provincie. Met zijn ruim vierhonderd illustraties en bijna dertig speciale kaderteksten over bijzondere vindplaatsen, vondsten en personen, is het een rijke en toegankelijke bron van informatie voor iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis en het landschap van Noord-Brabant.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina