Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Catharinakerk, Eindhoven, Noord Brabant  De Catharinakerk, Eindhoven

104 Geschreven in November 2020  

Je vindt de Catharinakerk aan het Catharinaplein 1 in Eindhoven    (Zie OpenStreetMap.org).

Eindhoven is ergens na 1200 gesticht op een lange zandrug tussen de Dommel en de Gender rondom de huidige markt. Bij archeologisch onderzoek op de locatie van winkelcentrum de Heuvel heeft men resten van houten huizen uit de 13de en 14de eeuw gevonden.
Eindhoven is geen natuurlijk gegroeide stad maar werd gesticht, de bewoners van dit toen nog kleine gehuchtje behoorden bij de parochie van de Petruskerk in Woensel.
In 1232 kreeg Eindhoven stads- en marktrechten, er stonden toen al ergens tussen de 150 en 200 huizen waarin ergens tussen de paar honderd tot duizend mensen woonden. Bij archeologische opgravingen in het koor van de Catharinakerk zijn o.a. graven gevonden waarvan de oudste rond 1200 dateert. De oudste schriftelijke vermelding van een kerkgebouw in Eindhoven dateert uit 1340, deze kerk was in die tijd een dochterkerk van de Petruskerk in Woensel. De Catharinakerk behoorde tot de parochie van Woensel, in 1371 word de Catharinakerk als zelfstandige parochiekerk vermeld en in 1399 word de Catharinakerk door de Luikse bisschop verheven tot een kapittelkerk.
In 1486 brande de kerk af en in 1526 waaide de houten spits van de kerk en kwam op de kerk terecht. In 1566 werd tijdens de beeldenstorm het interieur van de oude Catharinakerk vernield.
De oude Catharinakerk was in tegenstelling tot de huidige Catharinakerk, precies oost-west georiënteerd. Hiernaast zie je hoe de twee kerken ten opzichte van elkaar stonden, de oude kerk steekt met het koor als het ware onder de nieuwe kerk uit aan de voorzijde. Je kan de fundamenten van de oude kerk in de bestrating voor de nieuwe kerk zien, waar je ook door twee vensters in de stoep delen van de opgravingen kan zien.
Na verscheidenne verbouwingen en ver­woes­tingen wordt de oude kerk (50 meter lang) in 1860 afgebroken en begint men de huidige, veel grotere kerk te bouwen (75 meter lang). Bij deze sloopwerkzaamheden trof men de fundamenten aan van een nog oudere kerk, die twee priesterkoren had, ook oost-west georiënteerd stond maar dan precies andersom; de priesterkoren op de plaats van de toren en de toren van de oudere kerk op de plaats van het priesterkoor van de kerk die in 1860 gesloopt werd.
Zeven jaar later al, in 1867 werdt de huidige kerk in gebruik genomen. De twee verschillende torens van de huidige kerk verbeelden kracht (de Davidtoren) en zuiverheid (de ranke Maria toren). De ronde vensters tussen de torens symboliseren het rad van Catharina.
De mythologie rond deze Catharina en de heidense Godin/nen die hiermee gekerstend werden, de zogenaamde drie "Beten", stammen o.a. uit Zwit­ser­land, Beieren en het Rijnland, en zijn dus niet relevant voor Eindhoven.  (Bronnen: Arts 1994 Blz.314Arts 2002, Blz.9,24,27,35Arts 2013, Blz.22,34-35v.Gilst Blz.58-66Schippers Blz.30-31Melssen Blz.28-29Nollen Blz.23, 49, 51, 251ED.nlMeertens Inst.Rijksmonumenten.nl  en  Wikipedia)

Marcus van Eindhoven
Het skelet van "Marcus van Eindhoven" werdt in Maart 2002 gevonden tijdens archeologische opgravingen in het koor van de oude Catharinakerk.
Uit o.a. DNA onderzoek bleek het om een tienjarig jongetje te gaan dat rond 1300 hier begraven moest zijn. Op het doodskleed van dit jongetje was een Venetiaans muntje bevestigtigd met een afbeelding van Sint Marcus, waar deze vondst naar vernoemd is: Marcus van Eindhoven. Mogelijk was zijn vader of opa een kruis­vader die dit muntje had meegebracht. Door een uitgebreide reconstructie van zijn gezicht en kleding hebben we heden een voorstelling van hoe hij eruit gezien moet hebben. Het jongetje zal voorname ouders gehad hebben gezien de plek en de manier waarop hij begraven is. Deze reconstructie met oorspronkelijke schedel is te zien in de huidige Catharinakerk. Deze foto is 3 Nov.2020 gemaakt.
 (Bronnen: Arts 2002  en  Arts 2013, Blz.10-11)

Krachtplaats
Dinsdag 3 November 2020 heb een paar keer rond de Catharinakerk gelopen met de wichelroede. De wichelroede reageerde telkens tussen de twee torens in aan de voorkant. De reactie was niet erg sterk. Ik ben ook over het tegenoverliggende Catharinaplein gelopen met de wichelroede en toen ik terugliep richting de kerk reageerde deze ook schuin voor de kerk. Ik zag later dat dit ongeveer de plek van het altaar geweest moet zijn van de oude Catharinakerk danwel bij de toren van de nog oudere Catharinakerk. Het krachtcentrum ligt dus schuin voor de ingang van de huidige Catharinakerk.

Martin Roek