Sporen onder de Kempische stad

Archeologie, ecologie en vroegste geschiedenis van Eindhoven, 1225-1500

Rian van de Berg, Konjev Desender, Anton Ervynck, Liesbeth Jansma,
Theo de Jong, Hannie Luijten, Jan Melsen, Dick Zweers

Redactie: Nico Arts

339 Blz., ISBN 90 72478 19 3     
Museum Kempenland Eindhoven / auteurs, 1994     


In de jaren 1989 tot en met 1991 hebben in Eindhoven opgravingen plaatsgevonden. Daarbij is een groot deel van de binnenstad archeologisch onderzocht voorafgaand aan de bouw van het prestigieuze Muziekcentrum Frits Philips en de Heuvel Galerie.
In dit boek, het tweede deel van de tweedelige publikatie, worden de eerste eeuwen van de Eindhovense stadsgeschiedenis beschreven aan de hand van uit archieven bekende gegevens, archeologische waarnemningen en vondstmateriaal. Eindhoven moet gesticht zijn kort vóór 1232, het jaar waarin de nieuwe nederzetting van hertog Hendrik I van Brabant het stadsrecht heeft gekregen.
Het andere boek, het eerste deel van de publicatie, behandelt volgens eenzelfde aanpak de geschiedenis van het sinds 1676 verdwenen Kasteel van Eindhoven onder de titel 'Het Kasteel van Eindhoven. Archeologie, ecologie en geschiedenis van een heerlijke woning, 1420-1676'.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina