Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Bornegokerk te Aldeboarn, Friesland  De Bornegokerk te Aldeboarn, Frieslân

93 Geschreven in Oktober 2021     


Je vindt de Bornegokerk, tegenwoordig de Doelhoefkerk aan de Tsjerkebuorren 2, in Aldeboarn (Oldeboorn)   (Zie  OpenStreetMap.org).

De oudste vermelding van Aldeboarn stamt uit de 8ste eeuw als "Bordonchorn" en er is zelf een munt gevonden met het opschrift "Bordnere" uit de elfde eeuw. Bordnere had recht op een jaarmarkt. Aldeboarn was in die tijd een belangrijke handelsplaats gelegen aan de rivier "De Boarn".
In een geschrift dat ergens tussen 1487 tot 1528 dateert spreekt men van een bisschoppelijke kerk die op een bron of fontijn zou zijn gebouwd. Van 1200 tot 1400 was Aldeboarn een belangrijk kerkelijk centrum waarbij het bestuurlijk centrum; het dekenaat, in Aldeboarn gevestig was, waarvanuit in de omgeving kerken en kloosters gesticht werden.
In 1723 werd de oude tufstenen kerktoren uit de dertiende eeuw door bliksem verwoest. De toren werd in 1737 herbouwd en het kerkschip werd in 1753 opnieuw gebouwd. De huidige kerk van Aldeboarn stamt dus uit de 18de eeuw, zowel de toren als de kerk zijn rijksmonumenten.
Boven de ingang ziet men het stichtingscartouche van de kerk (Foto hiernaast).
P. Glazema schrijft in 1948 over de kerk van Aldeboarn: "de kerk was gebouwd over een fontein of bron: hetwelk ons tot het heidendom met deszelfs gewijde bronnen en tempels terugvoert".
 (Bronnen: Glazema Blz.128de Haas Blz.2Halbertsma Blz.157Aldeboarn.frlEtymologiebank.nlMonumentenStichting.nlPlaatsengids.nlReliwiki.nlRijksmonumenten - kerkRijksmonumenten - torenWikipedia - Doelhofkerk  en  Wikipedia - Oldeboorn).


Krachtplaats
Wigholt Vleer citeert Glazema (zie hierboven) en bevestigt via de pendel dat hier een heidense tempel gestaan zou kunnen hebben. Volgens Wigholt Vleer is de kerktoren op een krachtcentrum gebouwd met een uitstraling van zo'n 124 meter  (Zie Vleer Blz.86).
Woensdag 6 Oktober 2021 ben ik naar Aldeboarn geweest en heb ik het kerkje bezocht. Ik was met de trein naar Akkrum gegaan en van daaruit ben ik gaan fietsen. Bij het kerkje in Aldeboarn aangekomen heb ik eerst rondgelopen en foto's gemaakt zodat ik me aldoende afstem op de omgeving. Toen ik de wichelroede ter hand nam wees deze direct in de richting van de toren, ik ben eenmaal dicht om de kerk heen gelopen en eenmaal verder van de kerk om de kerk heen gelopen, terwijl de wichelroede in de richting van de toren bleef wijzen. De toren stond inderdaad op een sterk krachtcentrum, zoals Wicholt Vlleer dat ook al aangaf  (Zie Vleer Blz.86).
Hierna ben ik verder gefietst naar het verdwenen klooster van Smalle Ee.

Martin Roek