Gewijde plaatsen in Friesland

Pieter Glazema

336 Blz., ISBN onbekend     
Uitgeverij J.A. Boom & Zoon, Meppel 1948     


Academisch proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam, op gezag van de rector magnificus Prof. Mr. H.R. Hoetink, hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid, in het openbaar te verdedigen op dinsdag 9 November 1948, des middags te 4 uur door Pieter Glazema, geboren te Marrum.


(Bovenstaande tekst komt van de inleiding van het boek)     


Terug naar de vorige pagina