Oldeboorn

Gemeente Boarnsterhim

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Aanvulling op de toelichting bij het besluit tot
aanwijzing van Oldeboorn als beschermd dorpsgezicht

Drs. J.J. de Haas

10 Blz., ISBN 90 346 1471 9     
Uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist 1988     


Dit document is als een pdf te downloaden via www.CultureelErfgoed.nl


Terug naar de vorige pagina