Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Hillegondakerk te Rotterdam, Zuid Holland  De Hillegondakerk te Rotterdam

132 Geschreven in Mei 2021  

Je vindt de Hillegondakerk aan de Kerkstraat in de wijk Hillegersberg van Rotterdam  (Zie OpenStreetMap.org).
Het plaatsje Hillegersberg wordt in 1028 genoemd als "Rotta", gelegen aan het riviertje de Rotte, rond 1280 ook "ten Berghe", rond 1420 "ten Bergan"  en vanaf het einde van de dertiende eeuw komen we ook "dat hues te hildegerdberge"  tegen en in 1514 "Hillegersberghe"  (Zie: Etymologiebank.nl  &  Plaatsengids.nl).

Hillegersberg en de Hillegondakerk zijn gebouwd op een natuurlijke zandheuvel, een rivierduin dat teruggaat tot de periode van de laatste ijstijd. De oudste sporen van bewoning gaan terug tot 3600 voor nul. De Hillegondakerk zou vernoemd zijn naar de heilige Hildegard van Bingen (1098-1179). Deze patroonheilige van de Hillegondakerk wordt echter in geen enkele oude middeleeuwse bron genoemd, pas halverwege de zeventiende eeuw wordt deze heilige gekoppeld als patroonheilige aan de kerk. Het plaatsje Hillegersberg zou vernoemd zijn naar Hildegard van Vlaanderen (938-990). Haar echtenoot was graaf Dirk II. Deze graaf wordt genoemd als eigenaar van Bergan, een oude benaming van Hillegersberg. Bergan betekend "versterkte plaats" of "gehucht". Mogelijk hadden de Romeinen hier een verstekt verdedigingspunt, hier zijn Romeinse munten en aardewerk gevonden en een borstbeeld van de Romeinse keizer Hadrianus. Graaf Dirk II zou dit Romeinse verdedigingspunt uitgebouwd kunnen hebben tot een kasteel of donjon met een bijbehorende kapel. De kapel zou dan een oude voorloper zijn van de latere Hillegondakerk.
Arnulf, de oudste zoon van graaf Dirk II en Hildegard van Vlaanderen, volgde zijn vader op en schonk Bergan (Hillegersberg) in 993 aan de abdij van Egmond.
In 1083 worden de bezittingen van de abdij van Egmond bevestigd, waarbij Bergan genoemd wordt met drie hoeven, de kerk wordt hier echter niet genoemd. In een oorkonde uit 1028 lezen we weer dat de kerk van Rotta (Hillegersberg) aan het klooster Hohorst geschonken werd door de bisschoppen Ansfried en Adelbold. De verschillende sporen uit de geschiedenis wijzen naar een kerk te Hillegersberg rond het jaar 1000, deze kerk zou tussen 993 en 1025 gesticht kunnen zijn. Dit zou een (houten) kapel geweest zijn behorende bij een elders gelegen moederkerk.  (Bronnen: Fens Blz.51-53 en 74-75IndeBuurt.nlJohnOoms.nlMeertens Inst.Reliwiki.nlVriendenvandeHillegondakerk.comWikipedia - Hillegersberg  en Wikipedia - Hillegondakerk)

De huidige kerk & kasteelruïne
Van het hierboven genoemde houten kerkje zijn geen archeologische vondsten gedaan, dat er een kerkje gestaan moet hebben komt uitsluitend uit oude schriftelijke bronnen. Het oudste kerkje waar wel archeologische vondsten van gedaan zijn was een stenen kerkje uit de dertiende eeuw, waar in de veertiende eeuw een toren bij gebouwd werdt.
Ook van een Romeins verdedigingswerk en van een vroeg-middeleeuws kasteel of donjon zijn geen sporen teruggevonden. De oudste sporen van de huidige kasteelruïne dateren uit de eerste helft van de dertiende eeuw; in 1250 zou de donjon zijn gebouwd in opdracht van graaf Willem II.
In 1426 werden het kasteel en de kerk verwoest gedurende de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
De kerk werd groter herbouwd of hersteld, met een groter koor, hoger schip en hogere toren. In de zestiende eeuw werden er zijbeuken aan de kerk gebouwd, hierbij werd de toren ingebouwd en nogmaals verhoogt. Gedurende de reformatie kwam de kerk in protestantse handen en werd deze sterk versobert. Muurschilderingen verdwenen onder pleisterwerk en de gebrandschilderde ramen werden vervangen door gewoon glas. De Hillegonda kerk is tegenwoordig een Nederlands-hervormde kerk.
 (Bronnen: Fens Blz.75-81BegraafplaatsHillegersberg.nlIndeBuurt.nlJohnOoms.nlMeertens Inst.Reliwiki.nlRijksmonumenten.nlVriendenvandeHillegondakerk.comWikipedia - HillegersbergWikipedia - Hillegondakerk  en Wikipedia - Huis ten Berghe)

Mythen
Op het wapen van Hillegersberg zien we 'n vrouw met haar schort op­ge­houden in haar handen. Dit is de reuzin Hillegonda die in haar schort zand meeneemt. Haar schort scheurde op een gegeven moment zodat ze het zand verloor. Zo ontstond op deze plaats de zandberg waarop de reuzin haar woning bouwde. De plaats Hillegersberg is naar deze reuzin vernoemd.
 (Bronnen: Adelmund Blz.124-127Pansophia.nlSHHS.nl  en  VriendenvandeHillegondakerk.com)

Mogelijk is de kerk op een oude heidense heilige plaats gebouwd die gewijd was aan een Godin Hillegonda, verbonden met de aarde. Hillegonda is een Germaanse naam en betekend strijd  (Zie 24baby.nl).
In de Noorse mythologie zien we dat de diverse Godengeslachten der Vanen en Asen huwen met partners uit de reuzenfamilie. Zo hadden Oðinn en een reuzin gezamenlijk een kind genaamd Vidar, was Njord gehuwd met de reuzin Skaði en was Frey helemaal weg van de reuzin Gerðr. De God Loki was zelfs een zoon van twee reuzen. De reuzen zijn verbonden met de oerkrachten van de natuur.

Krachtplaats
Woensdag 19 Mei 2021 ben ik naar Rotterdam geweest en ben ik wezen kijken bij de Hillegondakerk. Als eerste verken ik altijd de omgeving, ik wandel rond, ga even op een bankje zitten, loop weer wat rond en maak wat foto's. Vervolgens neem ik dan de wichelroede ter hand. Hiermee ben ik een paar maal over het terrein rond de Hillegondakerk rondgelopen. De grote Beukenboom bleek op een sterk krachtcentrum te staan, mogelijk nog sterker dan het krachtcentrum bij de toren van de Hille­gonda­kerk, al zat hier naar mijn gevoel niet heel veel verschil tussen. Twee sterke krachtcentra zo vlak bij elkaar in een mooi groen en waterrijk stukje van Rotterdam. Zeker een bezoek waard!

Ervaringen
Van een bezoekster van deze website vernam ik dat ook zij de oude Beukenboom als het sterkste krachtcentrum ervaarde! Ik ben benieuwd naar de ervaringen van anderen op deze bijzondere krachtplaats!

Martin Roek