Krachtplaatsen in Nederland en België

Engelmunduskerk, Velsen-Zuid  Engelmunduskerk, Velsen Zuid

136  Geschreven in Augustus 2020   

Je vind de Engelmunduskerk aan het Kerkplein 1 te Velsen-Zuid  (Zie OpenStreetMap.org).
Dit is één van de oudste kerken van Nederland uit de 10de of 11de eeuw! Rond 1200 werd de toren gebouwd die in de veertiende eeuw verhoogd werd. Het kerkje is dan ook een rijksmonument.
Het kerkje in Velsen word al genoemd in een oorkonde van Karel Martel uit het jaar 722.
Mogelijk stond er eerst een houten kerkje, die later verwoest is. Op een gegeven moment heeft men in de 10de of 11de eeuw een tufstenen kerkje gebouwd.
Tijdens het beleg van Haarlem (1573) hebben de Spanjaarden het kerkje voor een groot deel verwoest. Het schip van de kerk is in 1773 nog uitgebreid en de huidige toren dateerd uit 1818. Delen van de muur van het kerkje dat je op de foto helemaal onderaan ziet dateren nog van de 12de eeuw.
Met de wichelroede rond de kerk gelopen, ik vond het krachtcentrum bij de ingang van de kerktoren. Wanneer ik naast de kerk liep wees de wichelroede al richting de toren. Hoewel langs een drukke weg, is Velsen-Zuid een mooi dorpje waar je het gevoel hebt terug gestapt te zijn in de tijd.
 (Bronnen: Numan Blz.177-180CanonvanNederland.nlONH.nlopenbareruimte.nuRUG.nlWikipedia - Velsen  en  Velsen Zuid)

Engelmundus
Engelmundus zou Willibrordus hebben vergezeld, doch er is maar weinig over Engelmundus bekend. Men betwijfeld of hij werkelijk bestaan heeft. De oudste vermelding van een Ingelmont dateerd uit 1468. In officieële kerkstukken komt hij pas voor in 1624 en de oudste wonderverhalen rond Engelmundus duiken ruim acht eeuwen na zijn leven op in 1527. Engelmundus zou een bron hebben doen ontspringen met geneeskrachtig water, de lokatie van deze bron bevindt zich heden echter onder het Noord Hollands kanaal. Er was een Engelmundus cultus in deze kerk te Velsen-Zuid, die zich na de reformatie rond 1578 verplaatste naar de Engelmunduskerk in Driehuis. De Engelmunduskerk in Velsen-Zuid is sindsdien een protestantse kerk.  (Bronnen: Claes Blz.51Schuyf Blz.172IJpelaan.nl - EngelmundusMeertens Inst.)

Martin Roek