Noord-Hollandse kerken en kapellen
in de Middeleeuwen, ca. 720-1200

Een archeologische, bouwhistorische en historische inventarisatie

A.M. Numan

232 Blz., ISBN 90 5730 391 4     
Uitgeverij Walburg Pers, 2005     


In de Middeleeuwen was de kerk van grote invloed op het dagelijks leven. Het Huis van God nam in een nederzetting een prominente plaats in, zowel in religieus opzicht als ook fysiek. Helaas zijn vele van de oudste kerken en kapellen in ons land verloren gegaan, waarmee ook veel informatie hierover verdwenen is.
In deze uitgave zijn voor het eerst alle vindbare archeologische, bouwhistorische en historische gegevens over kerken in Noord-Holland uit de periode 700-1200 systematisch bijeengebracht. Veel daarvan is nooit eerder gepubliceerd.

De uitgave Noord-Hollandse kerken en kapellen in de Middeleeuwen bestaat uit twee onderdelen. In het eerste deel zien we hoe het christendom zich wortelde in het huidige Noord-Holland. De eerste kerken waren van hout en nauwelijks hoger dan de boerenhoeven eromheen. In de elfde en twaalfde eeuw begon men te bouwen met tufsteen, waardoor kerken veel hoger konden worden. Hoge kerken en torens wezen de sterveling de weg en gaven de stad of het dorp een eigen gezicht. Wie waren de bouwheren van de kerken? Welke constructievormen hanteerden zij en hoe waren de godshuizen in het toenmalige landschap gesitueerd?

Het tweede deel van dit werk omvat een catalogus waarin alle beschikbare onderzoeksgegevens van wetenschappelijke instellingen of lokale geschiedkundige verenigingen zijn verzameld. Archeologische, bouwkundige en historische omschrijvingen van de kerkjes zijn aangevuld met gegevens over plattegrondvormen, afmetingen, verhoudingen en uiterlijk. Waar mogelijk zijn plattegronden, grondprofielen en details van de bouwwerken afgebeeld.

Een aanwinst voor de regionale geschiedschrijving van Noord-Holland.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina