Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Hoge Berg, Texel  Hoge Berg, Texel

117 Geschreven in September 2021  

Je vind de Hoge berg op Texel bij Doolhof 9 te Oudeschild  (Zie OpenStreetMap.org)

Texel was eeuwenlang verbonden met het vaste land, pas in de middeleeuwen werdt het een echt eiland helemaal omsloten door de zee. Tijdens de Allerheiligenvloed van 1170 verdween de verbinding van Texel met het vaste land voorgoed. Het oudste deel van Texel ligt rond Den Hoorn, Den Burg, De Waal en Oosterend. Zo'n honderdvijftigduizend jaar geleden, aan het einde van de voorlaatste ijstijd; het Saalien, liet een gletsjer bergpuin achter (Eindmorene genoemd); dit is tegenwoordig een vijftien meter hoge zand- en keileemberg genaamd "De Hoge Berg", het hoogste deel van Texel.
Dit deel van Texel wordt het Oude Land genoemd, hier zijn sporen van menselijke activiteit gevonden uit de Steentijd en de Bronstijd. Gedurende de Bronstijd waren er op de Hoge Berg zo'n 35 plaatsen bewoond en in de late IJzertijd stonden er op de Hoge Berg tot zo'n 90 boerderijen.
Rond het begin van onze jaartelling woonden hier een Friese stam genaamd de Sturiërs en er zijn scherven gevonden van Merovingisch aardewerk daterende tussen het jaar 500 en 750.
Bij het dorpje De Waal heeft men het hoofd van een beeldje van de God Freyr gevonden.
Op het oude heidense Texel werd dus in ieder geval de God Freyr vereerd, die onlosmakelijk verbonden is met de Godin Freya, wiens naam ik hier en daar ook tegenkwam op Texel, o.a. een Bistro in Den Burg en een vakantiehuisje in De Koog. Vanuit paranormale waarneming plaatst Wigholt Vleer ook de Friese Godin Fostare op Texel, zodat Texel mogelijk een plaats was waar men de Vanir vereerde; goden en godinnen verbonden met vrucht­baarheid en de zee.
   (Bronnen: Doedens & Houter Blz.9-11Pronk Blz.9-14Schroor Blz.22Vleer Blz.370Ecomare.nlIreneMaas.nl Sommeltjes/FreyrWaverijn.info FreyrWikipedia FreyrWikipedia Freya  en Wikipedia Hoge berg)

Op de Hoge Berg bij het dorpje De Waal had je vroeger de Sommeltjesberg. Dit was een oude grafheuvel die helaas tussen 1777 en 1791 afgegraven is. Men vond hier grafgiften in een bronzen ketel, onderdelen van een paardentuig, een speerpunt en een wijnzeef. Sommige voorwerpen hadden Romeinse inscripties waarbij o.a. de namen Matutio en Atraxius voorkwamen.
De Sommeltjesberg werd volgens de verhalen bewoond door Sommeltjes; aardmannetjes of aardgeesten vergelijkbaar met de elfen. De Sommeltjesberg was dus een toegang naar de Andere Wereld, de wereld van de voorouders en aardgeesten; hier de Sommeltjes genoemd.
Helaas is er weinig meer terug te vinden van de Sommeltjesberg en zou er door de groei van het dorpje De Waal nu op gebouwd zijn.    (Bronnen: IreneMaas.nl SommeltjesONH.nl Sommeltjes  en Wikipedia Sommeltje)

Tussen Den Burg en Oudeschild ligt op de Hoge Berg een parkje genaamd 'De Doolhof'.
In de 18de eeuw werdt hier een tuin aangelegd door Cornelis Roepel, een commisaris van de Admiraliteit, die het grondgebied in Oktober 1764 had gekocht. Vanaf het heuveltje kon je buitenplaats Brakenstein zien en de Waddenzee.
Onder het steile heuveltje zou een enorme steen liggen die volgens de legende helemaal tot in Engeland zou reiken. De historische tuin werd naar deze steen vernoemd: Plantage Engelsteen.
Deze Engelsteen zou mogelijk iets te maken hebben gehad met een heidense rituelen, mogelijk heeft men de steen willen verbergen door deze te bedekken met aarde, waardoor de steen aan het zicht onttrokken werd. De oudst gebruikte naam in o.a. koopaktes is Engelsteen, later komen we ook wel Engelsesteen tegen. De naam Engelsteen lijkt op een spirituele functie van de steen te wijzen. Op wikipedia las ik dat Freyr en Freya over Engelen en Elfen zouden heersen, zodat deze Engelsteen met een eredienst aan Freya en/of Freyer verbonden zou kunnen zijn. In September 2020 is het bergje boven de steen in oorspronkelijke staat terug­ge­bracht met zeven 'pannekoekvormige' plateau's met hierbovenop een stevige houten 'troon'. Cornelis Roepel verkocht het parkje in 1786 aan ene Ary Kikkert, een gepensioneerde VOC kapitein, die hier ook een doolhof aanlegde.
   (Bronnen: IreneMaas.nl DoolhofTexelseCourant.nlWikipedia FreyaWikipedia Freyr  en Wikipedia Hoge Berg)

Krachtplaats
Donderdag 23 September 2021 ben ik met een goede vriendin, Murel, naar Texel geweest. We hadden eerst een krachtplaats in Den Burg bezocht, een kerk genaamd 'De Burcht', daarna zijn we een paar kilometer in de richting van Oudeschild gefietst. Ongeveer halverwege kom je bij 'De Hoge Berg'. Aan een weggentje genaamd "Doolhof" kom je ter hoogte van nr.9 bij de ingang van een klein bosje, vanaf de ingang zie je het bergje met de houten 'troon' al meteen liggen.
Nadat we hier wat rondgewandeld hadden en foto's hadden gemaakt namen we de wichelroedes ter hand. De wichelroedes wezen meteen al in de richting van de houten 'troon' die op een sterk krachtcentrum bleek te staan. Wigholt Vleer schrijft ook dat de kern van het krachtcentrum zich bij dit kleine heuveltje bevindt. Vanuit paranormale waarneming zou oostelijk van dit krachtcentrum een tempel gestaan hebben gewijd aan Fostare  (Zie: Vleer Blz.370).
Vlak naast het heuveltje met de 'troon' heeft men een eenvoudig labyrint aangelegd, wanneer je deze vanaf het buitenste pad volgt kom je vanzelf bij het centrum en vanaf het centrum kan je het pad volgen en kom je vanzelf het labyrint weer uit. We vonden dit een plaats met een prettige sfeer, wanneer je op Texel bent moet je hier zeker even langs en hier een lekkere wandeling doen.
Hoewel het in het stadje Den Burg erg druk was vandaag, was het hier heerlijk rustig en hebben we bijna geen mens gezien!

Martin Roek      Het cirkelvormige paadje vormt het buitenste pad van het labyrint