Geschiedenis van de Wadden

De Canon van de Waddeneilanden

Anne Doedens & Jan Houter

192 Blz., ISBN 978 90 5730 429 3     
WalburgPers, 2015     


Er is al veel geschreven over de natuur en de geschiedenis van ieder eiland apart. Geschiedenis van de Wadden - De Canon van de Waddeneilanden - is het eerste boek dat vijftig historische hoogtepunten en hoofdzaken van de Nederlandse Waddeneilanden weergeeft. In hun samenhang en apart. Van Texel, Vlieland en Terschelling tot Ameland, Schiermonnikoog en Rottumeroog.

Het water verbond de eilanders. Hun blik was gericht op de Noord-, de Zuider- en de Waddenzee, op de Oostzee en Indië; zonder zeevaart en visserij kon geen eiland bestaan. De folklore kent overeenkomsten. De aanleg van bossen maat op alle eilanden deel uit van één proces. Opvallend is de aanwezigheid van doopsgezinden. De rol van kerken en kloosters is bepalend voor de Waddengeschiedenis. Veranderingen van het landschap voltrekken zich hier sneller dan elders. Aparte staatjes als Ameland, beroemde Nederlanders als kardinaal De Jong, Willem Barentsz en Willem de Vlamingh komen aan bod. De betekenis voor onze nationale defensie is en was groot. Meer dan elders vindt en vond men er kunstenaars van allerlei soort, zoals Wolkers op Texel en Slauerhoff op Vlieland.

Er werd overlegd met tal van kenners van de eilanden zelf om een evenwichtig beeld te scheppen. Een totale geschiedenis in hoofdzaken is het resultaat.


(Bovenstaande tekst komt van de achterkant van het boek)     


Terug naar de vorige pagina