Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Preekstoel in Heiloo  De Preekstoel in Heiloo

126  Geschreven in April 2023   

De Preekstoel ligt op de hoek van de Kuillaan en Westerweg tegenover nr.53a in Heiloo  (Zie OpenStreetMap.org).

Er is geen informatie bordje bij de Preekstoel geplaatst, wanneer je niet weet dat dit een historische lokatie is, rij of wandel je hier zo voorbij. Echter, volgens overleveringen zou deze plaatst een spirituele betekenis hebben gehad die duizenden jaren terug gaat. In voor-christelijke tijden zou hier een heidense cultusplaats geweest kunnen zijn. Volgens andere legenden zou Willibrordus hier gepredikt hebben tegen het einde van de zevende eeuw en gedurende de tweede helft van de zestiende eeuw hebben protestanten zoals Jan Arentsz hier hun hagepreken gehouden en hun afkeer tegen bepaalde Rooms Katholieke gebruiken uitgesproken.
Er zijn echter geen archeologische vondsten gedaan die aannemelijk maken dat hier ooit een oude heidense cultusplaats geweest zou zijn en ook dat Willibrordus hier gepreekt zou hebben acht men onwaarschijnlijk. Blijkbaar is er iets met deze lokatie waardoor men dit soort mythen aan deze plaats koppelt.... (Zie CanonvanNederland.nlHvHeiloo.nlHeiloo-online.nl  en  Route.nl).
Krachtplaats
Woensdag 5 April 2023 bezocht ik de Preekstoel bij Heiloo. Ik heb hier eerst even rondgelopen om de omgeving op me in te laten werken, ik heb enige foto's gemaakt waarna ik de wichelroede ter hand nam. Het krachtcentrum bleek echter niet bij de kleine verhoging te liggen maar bij de lager gelegen grond langs de Kuillaan, recht tegenover de ingang te zien op de foto hierboven.
Een bijzondere lokatie vlakbij de Preekstoel is de Kattenberg en nog wat verder de Willibrordusput bij het Witte Kerje; twee krachtplaatsen die zeker ook een bezoek waard zijn!

Martin Roek