Krachtplaatsen in Nederland en België

De grafheuvels bij Toterfout, Noord Brabant  De grafheuvels bij Toterfout

131  Geschreven in Februari en Maart 2021   

Je vindt zeker nog vijftien grafheuvels in het natuurgebied rond de Vessemsedijk tussen Toterfout en Halfmijl  (Zie OpenStreetMap.org).
Voordat je de grafheuvels gaat bezoeken, lees dan svp dit artikeltje eerst.


Grafheuvel 1B is een Ringwalgrafheuvel met een 8-vormige greppel uit de vroege bronstijd (ca.1350 v.nul). Men vondt hier een urn in een kuiltje onder de grafheuvel en bijzettingen in de vorm van een crematiegraf in een boomkist en nog vier urnen.De grafheuvels liggen op loopafstand van elkaar tussen de gehuchten Toterfout en Halfmijl, die 2 kilometer van elkaar vandaan liggen. Vrijwel alle grafheuvels stammen uit de midden-bronstijd, alleen grafheuvel 4 is ouder en stam uit het neolithicum.
Oorspronkelijk telde men in dit gebied meer dan 40 grafheuvels, waarvan een groot deel na onderzoek moest wijken voor landbouwgrond. In de grafheuvels vondt men urnen van de Hilversumcultuur en in Grafheuvel 1B (zie foto hierboven) zijn urnen gevonden die een sterke verwantschap tonen met die van de Wessexcultuur en ook de vorm van de grafheuvels vertoond overeenkomsten met die van de Wessex­cultuur. Men gaat er vanuit de er contact tussen de beidde culturen moet hebben bestaan vanwege deze culturele uitwisselingen rond het cremeren en begraven in grafheuvels.
Gedurende de bronstijd ging men in Noord-Brabant langzamerhand over van het begraven van overledenen naar cremeren. De crematieresten konden vervolgens in een uitgeholde boomstam, een urn, verpakt in een speciaal doek, of gewoon los worden bijgezet in een grafheuvel.
In zeldzame gevallen werdt een overleden nog begraven in bijvoorbeeld een uitgeholde boomstam. De persoon voor wie de grafheuvel in eerste instantie bedoeld was werd vaak nog wel ongecremeerd begraven, 90% van de bijzettingen in dezelfde grafheuvel waren wel gecremeerd, waarvan zeker een derde met een urn. De persoon voor wie de grafheuvel in eerste instantie bedoeld was kon een man, vrouw of het kon een kind zijn. De in een bestaande grafheuvel bijgezette overledenen zijn in meerderheid vrouwen en kinderen. Er werden hoogst zelden grafgiften meegegeven.
De grafheuvels hadden een speciale betekenis, dit was de wereld van de voorouders, een wereld gescheiden van de wereld der levenden. Grafheuvels waren niet gewoon begraafplaatsen maar werden op betekenisvolle plaatsen opgericht en vormden heilige, sacrale plaatsen, een connectie met de Andere Wereld van de voorouders.
 (Bronnen: v.Ginkel & Theunissen Blz.88-89 en 98-99Historiek.netOerle.infoRijksmonument grafheuvels 1-3Rijksmonument grafheuvel 4Rijksmonument grafheuvels 5-11Rijksmonument grafheuvels 13-16YouTube filmpje  en  Wikipedia)


Krachtplaatsen
Zaterdag 27 Februari heb ik met Celinda, een goede vriendin, de grafheuvels bij Toterfout bezocht. Grafheuvel 1B, waarvan een foto helemaal bovenaan deze pagina, was één van de eerste die we zagen, een indrukwekkende ringwal grafheuvel. Op deze eerste lokatie lagen drie grafheuvels bij elkaar; 1A, 1B en 3. Hiervandaan zijn we verder gefietst naar de grafheuvels bij Halfmijl; de grafheuvels 13, 14, 15 en 16. We zagen hier een grafheuvel met een boom (15) en grafheuvel 16, die naast een kring paaltjes ook zeven paaltjes binnen de paalcirkel had staan. Nadat we even op het bankje bij grafheuvel 14 wat gegeten en gedronken hadden, fietsten we verder naar grafheuvel 10 en 11, die meer verscholen in het bos lagen. Bij alle grafheuvels reageerden onze wichelroedes sterk, soms wisten ze niet welke kant ze nu op moesten wijzen. Al op enkele meters afstand van de grafheuvels wees de wichelroede in de richting van de grafheuvel. Als laatste bezochten we de lokatie met de grafheuvels 5, 6, 7 en 8.
Op grafheuvel 5 staat een indrukwekkende boom, je ziet een foto helemaal rechtsbovenaan deze pagina. Wat me bij meerdere grafheuvels stoorde was dat er paadjes overheen liepen, ik vondt dit uitermate onrespectvol! Ik loop niet zomaar een grafheuvel op zonder eerst contact gemaakt te hebben en toestemming gevraagd te hebben  (Zie artikel: Grafheuvels en Hunebedden).  En dan nog niet, het gaat mij dan meer om het contact met de spirits en wanneer dat er is wanneer ik naast de grafheuvel zit, hoef ik er eigelijk al niet meer op.
Ook bij grafheuvels 5, 6, 7 en 8 zijn we met de wichelroedes gaan lopen. Ik was zeer benieuwd naar Grafheuvel 5 met de indrukwekkende boom. Ook deze grafheuvels bleken sterke krachtcentra, de wichelroede wees al vanaf enige afstand richting de grafheuvels. Doch niet grafheuvel 5 met de boom, maar grafheuvel 6 bleek een zeer sterk krachtcentrum te zijn, zowel Celinda als ik kregen bij deze grafheuvel de sterkste reacties met de wichelroede. Deze locatie voelde ook heel anders dan de andere locaties. De eerste lokatie met grafheuvels 1A, 1B en 3 lag vlak bij een doorgaand pad, evenals de grafheuvels 13, 14, 15 en 16 bij Halfmijl, waar ook een woning vlakbij stond.
De lokatie met de grafheuvels 5, 6 en 7 was een soort oase van rust omgeven door bos.
Hier liep je echt een heilige plaats binnen. Deze grafheuvels waren indrukwekkend!
Voordat je de grafheuvels gaat bezoeken, lees dan svp dit artikeltje eerst.

Martin Roek