Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Grafheuvels van Bergeijk, Noord Brabant  De Grafheuvels van Bergeijk

240 Geschreven in Mei 2021  

Je vindt de Grafheuvels bij de Eerselsedijk en de Schietbergdreef in Bergeijk  (Zie OpenStreetMap.org).

Het plaatsje Bergeijk wordt al in 1137 genoemd als 'Echa' en later ook 'Eka' en in de veertiende eeuw 'Eyke', oude schrijfwijzen voor 'Eik'. Later zien we ook de toevoeging 'Berg', zoals 'Bercheyck' in de vijftiende eeuw. Het betreft hier dus een plaatsje rond een (heilige) Eik op een heuvel.
 (Zie Etymologiebank.nlPlaatsengids.nl  en Wikipedia).

De bewoning van Bergeijk gaat nog verder terug, we vinden in Bergeijk nog vier grafheuvels uit 1350 voor nul. Één van de grafheuvels is omringt met houten palen en wordt de Galgenberg genoemd. Er zijn echter geen historische bronnen of aanwijzingen dat hier ooit een galg gestaan zou hebben. Mogelijk was de oorspronkelijke naam Gagelbergje, gelegen aan een drooggevallen ven, waar vaak veel Gagel groeide. In het centrum van de grafheuvel vondt men een boomstam grafkist en later zijn er zeven urnen met crematieresten bijgezet. Van enkele urnen kon men na onderzoek het geslacht en bij benadering de leeftijd vaststellen; een jongen van 12-16 jaar, een vrouw van 16-19 jaar, een man van 25-40 jaar, een vrouw van 20-40 jaar plus nog drie volwassenen. Na de crematie was er aan één van de urnen een bolletje barnsteen uit de Brabantse Bronstijd toegevoegd.
De grafheuvel met de kring palen blijkt bovendien op precies dezelfde breedtegraad te liggen als Stonehenge! De palen van de binnencirkel stonden aan de oostkant, waar op 21 juni de zon opkomt, iets verder uit elkaar en gaven zodoende aan wanneer het midzomer was. Ook bij Stonehenge is midzomer met een steen aangegeven. De urnen en grafheuvels in deze regio vertonen veel overeenkomsten met de Wessexcultuur, men gaat uit van handelsbetrekkingen en culturele uitwisseling. Het Brabantse brons kwam uit Engeland en de culturele uitwisseling uitte zich in de manier van begraven in grafheuvels en de urnen gebruikt voor het cremeren.
 (Bronnen: v.Ginkel/Theunissen Blz.93Vergauwe Blz.116-117BestemmingBergeijk.nlEichamuseum.nlExpo-oer,nlRijksmonumenten.nl - GrafheuvelsYouTube video  en Wikipedia)

Volksverhaal
Een verhaal verteld dat er wanneer er op een dag veel streepachtige wolken in de lucht te zien waren, in de volksmond heten deze heksenbezems maar door weerkundigen worden ze windveren genoemd, er storm op komst kon zijn. Eenmaal per jaar zouden wanneer er veel heksenbezems in de lucht te zien waren, alle heksen uit de omgeving samenkomen. Op een avond waren er veel heksenbezems in de lucht te zien en was er een storm op komst. Toen een pastoor uit Bergeijk naar buitenkeek zag hij vele heksen op hun bezems rondvliegen. Hij ging de kerk weer in en doopte zijn kwispel, een soort kwast, in de ketel met wijwater die in de kerk stond. Hij ging weer naar buiten en maakte met het wijwater een groot kruis naar alle windrichtingen. Toen het wijwater de heksen raakten, vielen ze naar beneden.
Een deel van de heksen die rond de Gagelberg dansten veranderden in houten paaltjes, die er nu nog staan. De heksen die van hun bezem vielen veranderden in keien, waarvan er één bij de Gagelberg terecht kwam. Wanneer je in deze steen met een naald prikt, kan er bloed uit komen...
 (Bronnen: Brabantserfgoed.nlEichamuseum.nlHarmkeBoonstra.nl  en een  YouTube video)Krachtplaats
Zondag 2 Mei 2021 heb ik de grafheuvels bij Bergeijk bezocht. Na eerst de omgeving verkent te hebben en enige foto's gemaakt te hebben, ben ik hier met de wichelroede gaan rondlopen.
Deze reageerde bij de drie grafheuvels langs de Schietbergdreef; het sterkst en al vanaf enige afstand bij de grootste (op de foto hierboven de grafheuvel rechts) en bij de kleine grafheuvel (niet op de foto hierboven te zien) pas toen ik aan de rand van de grafheuvel stond.
Ik sloeg rechtsaf langs de kleine grafheuvel in de richting van de grafheuvel met de houten palen; "De Gagelberg". Zodra ik de kleine grafheuvel voorbij was, wees de wichelroede niet meer naar de kleine grafheuvel maar wees direct in de richting van de grafheuvel met de houten palen. Naar mijn gevoel stond deze grafheuvel "De Gagelberg" op het sterkste krachtcentrum.  (Zie ook: Wichelen.nl).
Deze grafheuvels van Bergeijk zijn zeker een bezoek waard!
Voordat je de grafheuvels gaat bezoeken, lees dan svp dit artikeltje eerst.

Martin Roek