Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Martinikerk, Groningen  De Martinikerk in Groningen

83 Geschreven in April en Mei 2022     


De Martinikerk staat aan de Grote Markt / Martinikerkhof in Groningen  (Zie  OpenStreetMap.org).

In het achthonderdste jaar na het begin van onze jaartelling stond er al een Sint Maartenskerk op de lokatie waar nu de Martinikerk staat. Met archeologisch onderzoek in 1964 vond men paalgaten van een houten kerkje, het eerste kerkje op deze lokatie, dat ongeveer 6 bij 13 meter groot was. Rondom dit kerkje was een begraafplaats waarin mensen in boomkisten waren begraven. Een datering met de C14 methode leerde dat dit kerkje hier rond het jaar 800 gebouwd was. Dit kerkje is mogelijk verwoest gedurende een aanval van de Noormannen ergens tussen 950 en 1050 na nul. Rond het jaar 1000 begon men daarom dan ook met de bouw van een grotere kerk van zo'n 25 meter lang en 10 meter breed, nu gebouwd van tufsteen, een vulkanisch gesteente.
De oudste vermelding van de naam Groningen dateerd uit deze tijd; op een munt uit 1027-1054 lezen we: Groniggea. Rond deze periode komen we ook ´Groningi´, ´Groninga´, en ´Groningon´ tegen. Een oude tekst vermeld dat de Duitse koning Hendrik III het landgoed Villa Gruoninga in 1040 schonk aan de bisschop van Utrecht.
De stad Groningen groeide zodat men in het begin van de dertiende eeuw behoefte had aan een grotere kerk, de tufstenen kerk werd vervangen door een grotere bakstenen kruisbasiliek in een romano-gotische stijl. Rond 1245 was deze kerk gereed, in de huidige Martinikerk zijn nog steeds elementen van deze kerk terug te vinden! In de vijftiende eeuw werd de kerk opnieuw vergroot, delen van de kerk werden afgebroken zodat deze vergroot kon worden met zijbeuken en later werd ook het koor en het schip van de kerk vergroot. Een kroniek vermeld dat op Zondag 26 juni 1468 de toren van de Sint Maartenskerk instorte, als ook enkele nieuwe gewelven die rond de toren gebouwd waren. In 1469 starte men met de bouw van een nieuwe toren, de huidige Martinitoren.
De Martinikerk heeft een lange geschiedenis die minstens teruggaat tot het begin van de negende eeuw. In die tijd werden kerken vaak op een oude heidense heilige plaats gebouwd, om die zodoende te kerstenen. Grote kans dat dit hier in Groningen ook zo geschied is, aangezien het grafveld rond de kerk uit 800 waarschijnlijk uit voor-Christelijke tijden dateert.
 (Bronnen: Dijkstra Blz.27-32Karstkarel Blz.82-85v.d.Werff Blz.16-18, 20-23, 27-28, 50-53Westra Blz.14-16Etymologiebank.nlMartinikerk.nlPlaatsengids.nlRijksmonumenten.nl - MartinikerkRijksmonumenten.nl - Martinitoren  en  Wikipedia).

Krachtplaats
Woensdag 13 April 2022 ben ik naar Groningen geweest en ben ik bij de Martinikerk geweest. Nadat ik enige foto's had gemaakt van de Martinitoren en de kerk, was het tijd om met de wichelroede te gaan lopen om te kijken of er bij deze kerk met zo'n oude geschiedenis een krachtcentrum was. Ik ben tweemaal rond de Martinikerk gelopen waarbij de wichelroede het sterkts reageerde bij de Martini toren. Ik kreeg tevens een reactie rond het koor van de Martinikerk, het sterkts aan de kant van het parkje.
Volgens Wigholt Vleer ligt het krachtcentrum bij het koor van de Martinikerk  (Vleer Blz.74).
Volgens Sietse van der Tuin ligt het krachtcentrum echter bij de Martinitoren  (v.d.Tuin Blz.58, 194-195). Ik kreeg zowel bij het koor als bij de toren een reactie met de wichelroede, doch toch het sterkst bij de Martinitoren. Mogelijk dat wanneer ik Groningen in de toekomst nogmaals bezoek het koor van de Martinikerk een sterkere reactie geeft, wellicht dat de seizoenen en de stand van de zon en de maan invloed hebben op de energie van de krachtcentra. In het parkje naast de Martinikerk staan bankjes waarop je rustig even kan gaan zitten voor een meditatie en zodoende deze krachtcentra op je in kan laten werken. De kerk ligt in het centrum van de stad Groningen zodat het hier altijd wel druk is met mensen. De Martinikerk is zeker een bezoek waard wanneer je eens naar Groningen gaat!

Martin Roek