Martini

kerk en toren

E.O. van der Werff

203 Blz., ISBN 90 330 1159 X     
Uitgeverij Noordboek, 2003     


Al duidend jaar is Groningen de Martinistad. De geschiedenis van deze stad is onlosmakelijk verbonden met de historie van kerk en toren.

Voordat Groningen een stad werd, stond er al een kerk op de plaats waar nu de Martini is gebouwd. Uit hout en riet, zwerfkeien en tufsteen en - uiteindelijk - bakstenen kloostermoppen ontwikkelde zich een romano-gotische basiliek die in de wijde omttrek geen gelijke kent.
Want bij een echte stad hoort een indrukwekkend godshuis. Dus toen de kleine nederzetting door de eeuwen heen veranderde in de grootste stad van Noord-Nederland, groeide een primitief kerkje mee en uit tot een impossant en beeldbepalend bouwwerk.

De monumentale kerk op de uitloper van de Hondsrug heeft wortels die ouder zijn dan de stad zelf; de Martinitoren kwam er pas later. Sinds 1469 - de start van de bouw - is de toren een baken voor stad en provincie. Een oude grijsaard die, lichtjes kromgebogen, waakt over de provincie waarin alle wegen van oudsher en als vanzelf naar de Martini leiden.

Voor het eerst in de historie verschijnt er nu een boek waarin de geschiedschrijving van kerk, toren en stad in samenhang worden gepresenteerd. Een monumentale uitgave, passend bij de betekenis van kerk en toren. Maar vooral een rijk gedocumenteerd en geïllustreerd overzicht voor alle Groningers die - zoals ik - niet zonder hun Martini kunnen.

Veel lees- en kijkplezier!

Jacq. Wallage
Burgemeester van Groningen


(Bovenstaande tekst komt van het voorwoord in het boek)     


Terug naar de vorige pagina