Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Hunebed D49, de Papenloze kerk, bij Schoonoord, Drenthe  Hunebed D49; de Papenloze kerk, bij Schoonoord

87 Geschreven in Augustus 2022     


Je vind hunebed D49 aan de Slenerweg tegenover nr.89 in Schoonoord  (Zie  OpenStreetMap.org).De oudste vermelding van hunebed D49 is gemaakt door J.Abrahamy in 1818 en dominee Westendorp noemt dit hunebed in 1815 nog een grafheuvel. Een krant uit 1861 maakt melding van vernielingen aan dit hunebed. Wanneer Prof.van Giffen het hunebed in 1938 gaat onderzoeken, is deze zwaar beschadigd. Na een tweede onderzoek door van Giffen in 1958 begint tevens de restauratie, of meer de reconstructie van dit hunebed. Hiervoor worden stenen van elders aangevoerd, onder andere worden de stenen van het zwaar gehavende hunebed D33 hiervoor gebruikt, zodat hunebed D33 hierna van het lijstje van bestaande hunebedden gehaald kon worden. Tegenwoordig zou dit denk ik onveroorstelbaar zijn en zou men eerder enkele van de vele grote zwerfkeien die in Drenthe liggen hiervoor gebruiken, zoals men dat ook bij enkele andere hunebedden gedaan heeft. Waarom zouden alle hunebedden gerestaureerd moeten worden, ook een gehavend hunebed is educatief en laat zien dat ook deze stenen giganten kwetsbaar zijn.
Hunebed D49 is dus een gereconstrueerd hunebed, geen gerestaureerd hunebed, een belangrijk deel is niet meer orgineel.  (Bronnen: Clerinx Blz.233-234v.Ginkel/Jager/v.d.Sanden Blz.189vd.Sanden Blz.79Westmaas Blz.108-109Hunebedden.nlHunebeddeninfo.nlHunebednieuwscafe.nl  en  Wikipedia).Krachtplaats
Donderdag 18 Augustus 2022 ben ik naar Schoonoord geweest om hunebed D49 te bezoeken. Vanwege wat ik over dit hunebed gelezen had; dat het gerestaureerd was met stenen van andere hunebedden zoals het verdwenen hunebed D33, vroeg ik me af hoe het met de energie van deze lokatie zou zijn. Over de restauratie was ik ook al niet zo enthousiast, het hunebed is half bedekt onder een dekheuvel, waar normaal gesproken de dekstenen deels bovenuit komen. Nu lijkt het net of het deel dat onder de dekheuvel zit lager is dan het onbedekte deel. Kortom, het deed me allemaal amateuristisch en kunstmatig aan. Daarom is dit denk ik ook het laatste hunebed dat ik tot nu toe bezocht hebt (ik heb alleen hunebed D9 nog niet bezocht).
Hunebed D49 ligt echter wel in een mooi natuurgebied op een open plek tussen de bomen. Nadat ik hier wat had rondgelopen en foto's had gemaakt, was ik benieuwd hoe de wichelroede zou reageren. Deze wees wel direct richting het hunebed en gaf een reactie bij de beidde kopse kanten. Het viel me mee dat het hunebed toch nog op een redelijk sterk krachtcentrum stond. Het hunebed staat vlak bij de ingang van het natuurgebied met een parkeerplaats, dus er komen hier regelmatig wandelaars langs. Er staat een bankje bij het hunebed waarop je rustig kan gaan zitten voor een meditatie. Toch fijn dat ik hier geweest ben.

Martin Roek      


     
     Wat zijn Hunebedden?
Hune is een oud Drents woord dat reus betekend, vergelijkbaar met het Duitse Hüne, dat nog altijd reus of een boom van een kerel betekend. Ook in Genesis 6:4 lezen we over de 'Huynen'; 'reuzen', deze stenen 'bedden' waren zo men dacht gebouwd door reuzen.
 (Bronnen: Clerinx Blz.19v.d.Sanden Blz. 16-17  en  Wikipedia).

De in Nederland gevonden hunebedden werden in een vrij korte periode gebouwd tussen 3450 en 3100 v.nul door mensen van de Trech­ter­beker­cultuur. Men heeft in de Nederlandse hunebedden vrij weinig menselijke resten gevonden, van de zure bodem in Drenthe is bekend dat die het botten­mate­riaal grondig vernietigd. Hetzelfde zien we bij het grootst gevonden grafveld van West Europa uit de steentijd bij Dalfsen, waar van de skeletten niets over is en men slechts enkele lijksilhouetten gevonden heeft. Uit de wel gevonden resten bot en crematieresten uit de hunebedden is niet goed op te maken in welke richting de overledenen begraven werden en hoeveel mensen hun laatste reis via een hunebed maakten. Er werden wel veel potscherven gevonden in de meer westelijk gelegen hunnenbedden en nabij gelegen regio's in Duitsland. Dit kunnen urnen zijn geweest of grafgiften.
 (Bronnen: Clerinx Blz.38, 179-180 en 192-193v.d.Sanden Blz. 11 en 16Hunebeddeninfo.nl grafveld DalfsenHunebednieuwscafe.nl  &  Wikipedia).Oorspronkelijk waren de ruimten tussen de grote stenen opgevuld met kleinere stenen en lag er een dekheuvel over de hune­bedden, die alleen toegankelijk waren via een ingang aan de zijkant.
Alleen hunebed D13 in Eext heeft nog een dergelijke dekheuvel die alle hunebedden oorspronkelijk hadden. Vroeger leidde een klein trapje naar de binnenruimte, wat dit hunebed weer uniek maakt.
Hunebedden waren dus een soort van grafheuvels waar men via de zijkant nog toegang tot had die gebruikt werd om overleden te kunnen bijzetten, wat nog honderden jaren gebeurde na de bouw van het laatste hunebed.
Op alle informatie bordjes die ik bij de hunebedden heb zien staan valt te lezen: "Een hunebed is een grafmonument. Behandel het met respect", doch ik merk hier weinig van.
Ik zie zowel kinderen als volwassen op de grafmonumenten klimmen, wat dus totaal respectloos is, alsof je op een kerkhof bovenop de grafstenen gaat staan om alles goed te kunnen bekijken. Men is dan ook bezig om te kijken of er bordjes met een klimverbod geplaatst kunnen gaan worden.
Ook op informatieve video's op de website van de Hunebedden Beheergroep (HBG) te Borger gaat men respectloos met hunebedden en grafheuvels om, te zien is hoe men dwars door de hunebedden heen loopt, erin gaat liggen, er bovenop gaat zitten en bovenop een grafheuvel gaat staan. De Hunebedden Beheergroep is o.a. ook verantwoordelijk voor het plaatsen van de informatieve bordjes bij de hunebedden waarop men een respectvolle omgang van de hunebedden van bezoekers verwacht... men begrijpt blijkbaar zelf niet wat een respectvolle omgang zou kunnen zijn.
Bezoekers lijken te denken dat deze enorme stenen wel wat kunnen hebben en dat men er gerust op kan klimmen of op kan gaan zitten. Helaas hebben de hunebedden hier wel onder te lijden zodat ze sneller eroderen en beschadigt men de zeldzame korstmossen die soms alleen nog op deze hunebedden te vinden zijn.
 (Bronnen: Clerinx Blz.192-193Hoven & Hovius Blz.29v.d.Sanden Blz. 11 en 16AD.nl - KlimverbodArcheologieOnline.nlHunebednieuwscafe.nl - KlimverbodHunebednieuwscafe.nl - Wat zijn HunebeddenTrouw.nl - Klimverbod  &  Wikipedia).

Krachtcentra
Dat de hunebedden op krachtcentra zouden liggen wordt vaak naar het rijk der pseudowetenschap verwezen en dus als onzin afgedaan. De hunebedden werden echter wel op speciaal daarvoor uitgekozen lokaties gebouwd; in Nederland allemaal op een verhoging in het landschap; de Hondsrug; een 70 kilometer lange verhoging met energetische eigenschappen waarop de meeste hunebedden te vinden zijn. Bij 39 van de 53 gemeten hunebedden was de radioactieve achtergrondstraling bovendien beduidend hoger  (Zie Martin Roek - Achtergrondstraling  en  dehondsrug.nl).
We zien dus wel degelijk een sterkere energie bij veel hunebedden. Naar aanleiding van deze metingen en mijn eigen ervaringen blijken zeker niet alle hunebedden op een krachtcentrum te staan, zoals Sietse van der Tuin zo stellig beweerd  (Zie: v.d.Tuin Blz.30-32).
De hunebedden waren in de tijd dat ze gebouwd werden zeer markante bouwwerken; heilige plaatsen waar men de voorouders begroef en eerde. De energetische kwaliteit van bepaalde lokaties op de hondsrug oefende blijkbaar een zekere aantrekkingskracht uit om hier een heiligdom te bouwen.

Heiligdom
De hunebedden waren meestal op een verhoging in het landschap gebouwd, grotendeels bedekt met aarde. Hunebedden en grafheuvels zijn toegangen naar de Andere Wereld waar de voorouders zich bevinden. De overledenen werden met een ceremonie hier gecremeerd en/of begraven en later kwam men hier voor herdenkings en raadplegingsceremoniën, waarbij er ook aan de voorouders geofferd werd. Vaak hield men bij grafheuvels en hunebedden ook vergaderingen, rechtsgedingen en nam men besluiten, waarbij mogelijk ook de voorouders in gedachten werden gehouden en/of geraadpleegd. De hunebedden zijn plaatsen van de voor­ouders en natuurgeesten/goden; poorten naar de Andere Wereld waar men ceremoniën en rituelen deed om de voorouders en de natuurgeesten te eren en te raadplegen; het waren ook religieus-spirituele centra.
Sommige mensen menen dat de hunebedden geen graven voor de voorouders waren maar heiligdommen, spirituele centra. Alsof dit een tegenstelling zou zijn; het zou juist vreemd zijn wanneer in heiligdommen zoals de hunebedden de voorouderspirits compleet buitengesloten zouden worden. In het oude sjamanisme raadpleegt men juist de voorouders en de natuurgeesten/goden, waarom zou men dit in de tijd van de hunebedden dan niet gedaan hebben? Belangrijke overledenen zoals stamoudsten, sjamanen, priesters en priesteressen, zullen in het heiligdom rond de voorouders en natuurspirits/goden bijgezet zijn, zodat latere generaties ze eer kunnen bewijzen en kunnen raadplegen.
In de mythologie van latere volkeren zijn heuvels vaak het domein van de Andere Wereld, waar de elfen en andere natuurspirits wonen. Via grotten en andere openingen in de aarde kon men de onderwereld betreden, de wereld van de overledenen, de Andere Wereld. De vondsten van menselijke resten in de hunebedden en de offergaven liggen in lijn met deze mythologie van latere volken in deze regio. Aan de hunebedden zullen dus mogelijk alleen stamoudsten, priesters en priesteressen na hun overlijden toevertrouwd zijn; inspirerende mensen met een zeker aanzien. Hunebedden zijn zo het schijnt dan ook in de eerste plaatst heiligdommen, speciaal gebouwd voor de Andere Wereld van de overleden voorouders die hieraan toevertrouwd werden en voor de natuurspirits zoals o.a. de Goden en Godinnen.

Martin Roek