Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Grote Kerk te Vlaardingen, Zuid Holland  De Grote Kerk te Vlaardingen

115 Geschreven in Mei 2021  

Je vindt de Grote Kerk aan de Markt in Vlaardingen  (Zie OpenStreetMap.org).

De naam Vlaardingen komen we al rond 1018 tegen als Flardingis, in de elfde eeuw Flaridingun en in de twaalfde eeuw Flardinge. De naam betekend 'nederzetting aan de Vlaarding'; de naam van een oude waterloop  (Zie: Etymologiebank.nl).
De geschiedenis van Vlaardingen gaat echter veel verder terug, van de Vlaardingencultuur uit de prehistorie tot mogelijk een houten kerkje uit het jaar 700. Dit kerkje zou zijn gebouwd door priester Heribald, die het kerkje rond het jaar 725 aan Willibrord geschonken zou hebben, wat vermeld werdt in een schenkingsactie uit die tijd.
Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het eerste tufstenen kerkje op deze plaats rond het jaar 1156 gebouwd werd in Romaanse stijl. Deze kerk werdt echter nooit helemaal afgebouwd vanwege problemen met de aanvoer van bouwmateriaal door de St.Thomasvloed van 1163.
In de veertiende eeuw werd de bouw van de kerk nieuw leven ingeblazen, de kerk werdt afgebouwd en kreeg een toren. Gedurende het begin van de vijftiende eeuw werd de kerk vergroot; er werdt een sacristie bijgebouwd, een kapel en het koor werd vergroot.
 (Bronnen: Kornaat & Luth Blz.16-17, 21, 27, 61Verhart Blz.70-72 e.v.GeschiedenisvanVlaardingen.nl  en Wikipedia)

Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Vlaardingen rond 1574 in brand gestoken door een groep Protestantse opstandelingen (Geuzen) tegen het Spaanse (Katholieke) gezag. Hierbij werd o.a. de kerk zwaar beschadigt. Met de Reformatie was de kerk in protestantse handen gekomen, doch de kerk was zo zwaar beschadigt dat deze maar deels hersteld werd in 1582. Na herhaaldelijk onderhoud bleek de kerktoren toch nog in een dusdanige slechte staat te verkeren dat deze in 1743 moest worden afgebroken. De huidige toren van de Grote Kerk van Vlaardingen werd in 1744 op enige afstand van de kerk gebouwd. Hierna werdt de kerk vergroot richting de kerktoren zodat dezen weer een geheel vormden.  (Bronnen: Kornaat & Luth Blz.67-68, 73-74 en Blz.81-99GeschiedenisvanVlaardingen.nl  en Wikipedia)

Krachtplaats
Woensdag 19 Mei 2021 ben ik naar Vlaardingen geweest en heb ik de Grote Kerk bezocht. Deze bevindt zich in een mooi oud centrum met veel historische gebouwen. Ik heb hier eerst even wat rondgelopen en enige foto's gemaakt om de omgeving te verkennen en op me in te laten werken. Terwijl ik met de wichelroede rond de kerk liep, begon deze al op enige afstand richting de toren te wijzen, die op een sterk krachtcentrum blijkt te staan. Wigholt Vleer situeert het krachtcentrum ook bij de toren van de Grote Kerk  (Zie: Vleer Blz.338). Vlaardingen is een leuk plaatsje dat je zeker eens moet bezoeken.
Op ongeveer 10 minuten fietsen vindt je nog een krachtcentrum in Vlaardingen; De Oude Lindeboom op het veldje van Chardon.

Martin Roek