Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Laurenskerk te Rotterdam, Zuid Holland  De Laurenskerk te Rotterdam

138 Geschreven in Mei 2021  

Je vindt de Laurenskerk aan het Grotekerkplein in Rotterdam  (Zie OpenStreetMap.org).
Met openbaar vervoer heb je een NS station en een Metrostation bij de Blaak, deze liggen vlakbij het plein waar de Kerk zich aan bevindt.

Er werd al melding gemaakt dat er een aan St.Laurens gewijde kerk op de lokatie van de huidige Laurenskerk stond in het begin van de veertiende eeuw, deze zou volgens diezelfde tekst teruggaan tot een nog oudere kerk uit het jaar 1000. Van deze mogelijk houten kerk uit het jaar 1000 zijn echter geen archeologische vondsten gedaan. Archeogische vondsten wijzen op een stenen kerk in de Romaanse stijl uit het begin van de vijftiende eeuw. Rond 1449 begint men met de bouw van een toren op enige afstand van de kerk. De toren was aan de overkant van een smal watertje gebouwd; de Slikvaart, die in 1460 gedempt werdt zodat men de kerk kon verlengen tot aan de toren.
Rond 1460 begon men zodoende met de bouw van het schip, dat in 1472 in gebruik werd genomen. In 1472 wordt ook het hoofdaltaar gewijd. De nieuwe kerk is in een Gotische stijl gebouwd en is een soort kruising tussen een kruisbasiliek en een hallenkerk.
Rond 1525 was de kerk grotendeels klaar, de kerk is een Rijksmonument daterende uit 1525. Gedurende de zestiende eeuw werden de zijbeuken echter nog vergroot en de toren werd in de periode van 1547 tot 1556 verhoogt. Het hout van de torenspits was echter van slechte kwaliteit, zodat de torenspits in 1645 vervangen moest worden door de huidige torenspits.
De Katholieke Laurenskerk werd gedurende de Reformatie in 1572 een Protestantse kerk.
 (Bronnen: v.Lieburg/Okkema/Schmitz Blz.14-16, 23, 26-28, 32-33, 37-38 en 49Wereldsma Blz.13-20Engelfriet.netLaurenskerkRotterdam.nlReliwiki.nl  en Wikipedia)

Tweede Wereldoorlog
Na bombardementen gedurende de Tweede Wereldoorlog lag Rotterdam grotendeels plat. Ook de Laurenskerk raakte zwaar beschadigt, alleen de muren stonden nog overeind. De meningen waren verdeeld of men de kerk zou herbouwen of slopen. Gelukkig besloot men tot restauratie. In 1952 legde Koningin Juliana de eerste steen voor de herbouw van de Laurenskerk, doch pas in 1968 was de restauratie gereed. De Laurenskerk is het enige middeleeuwse bouwwerk in het centrum van Rotterdam dat is overgebleven.  (Bronnen: v.Lieburg/Okkema/Schmitz Blz.228Wereldsma Blz.156-160Reliwiki.nl  en Wikipedia)

Krachtplaats
Woensdag 19 Mei 2021 ben ik naar Rotterdam geweest en ben ik wezen kijken bij de Laurenskerk. Het deed wat vreemd aan een oud middeleeuws gebouw zo tussen moderne gebouwen te zien staan. Nadat ik de omgeving verkend had en foto's had gemaakt, nam ik de wichelroede ter hand. Ik ben een paar maal rond de kerk gelopen en kreeg alleen een reactie van de wichelroede bij de zijbeuken en iets voorbij de zijbeuken, bij het priesterkoor van de kerk. Bij de toren reageerde de wichelroede helemaal niet. Het krachtcentrum bevind zich bij het priesterkoor. Ik las in het boek "Leylijnen en Leycentra in de Lage Landen" van Wigholt Vleer dat ook hij hier het krachtcentrum lokaliseerde  (Bron: Vleer Blz.336).
Bij de achterzijde en achter naast de kerk zijn verschillende bankjes en zitjes geplaatst zodat je hier eventueel een meditatie kan doen en het krachtcentrum op je in kan laten werken.
Het is hier wel altijd redelijk druk.

Martin Roek