Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Oude Jeroenskerk, Noordwijk, Zuid Holland  De Oude Jeroenskerk, Noordwijk

114 Geschreven in Oktober 2020  

Je vind de Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat 44 in Noordwijk  (Zie OpenStreetMap.org).
Aan hetzelfde plein vind je ook het stadhuis van Noordwijk.

De naam Noordwijk betekend een noordelijk gelegen woonplaats (wijk), gelegen bij de noordgrens van het Frankische rijk. Wijk kan staan voor een gehucht, dorp, woongebied of stadsdeel.
Noordwijk komt al voor in een tekst uit 889 als Nordcha, in de tiende eeuw is dat Norhtgo geworden. In de negende eeuw zou ook de Schotse Benedictijner priester Jeroen van Noordwijk hier missie bedreven hebben en een kerkje gesticht hebben.
In die tijd heette Noordwijk nog Nordcha en later Norhtgo, Nothungon, Northico, Nordeke, Norghe.
Ga / Go komt van Gouw, wat voor een woongebied staat, hier ten Noorden van de Rijn. De verandering naar "wijk" dateerd van ergens tussen 1459 en 1541.
 (Bronnen: Etymologiebank.nl - NoordwijkEtymologiebank.nl - GouwEtymologiebank.nl - wijkPlaatsengids.nl  en Wikipedia).

Jeroenskerk
Jeroen van Noordwijk zou rond 856 door de Noormannen onthoofd zijn. Rond 980 werd zijn graf gevonden (zonder schedel) en werd er een houten kapel op gebouwd. Deze kapel stond waarschijnlijk tussen de Pickéstraat en het Kerkhofpad aan de duinwetering  (Bron: PKN-Noordwijk.nl), volgens Wikipedia zou deze houten kapel echter op de lokatie van de huidige Oude Jeroenskerk gestaan hebben.
In het begin van de veertiende eeuw zou het hoofd van Jeroen gevonden zijn waarna Noordwijk een bedevaartsplaats werd. DNA onderzoek wees echter uit dat het lichaam van een oudere man was, van tussen de 50 en 80 jaar oud, terwijl het hoofd van een jong gestorven man was.
Het hoofd van Jeroen van Noordwijk is dus nog altijd zoek; hoofdloze Jeroen.
Veel van de levensbeschrijving van Jeroen van Noordwijk lijkt fictief, zijn naam en leven komen alleen voor in religieuze geschriften van eeuwen later en komt niet voor in niet-religieuze geschriften. Rond 1303 werd de kapel aan de duinwetering vervangen door een stenen kerk aan de Voorstraat die de voorloper is van de huidige kerk, ge- of herbouwd rond 1450. De Oude Jeroenskerk werd in lijn met de ondergaande zon gebouwd, zodat de zon langs de lengte as van de kerk zou vallen op de gedenkdag van Jeroen op 17 Augustus. Iemand die de geschiedenis van Noordwijk onderzocht en beschreef; Jan Kloos, kwam er achter dat men er tijdens de bouw van de kerk blijkbaar achter kwam dat dit niet helemaal klopte. Het koor van de kerk staat namelijk iets meer naar het oosten gericht, waardoor het koor niet in lijn met het middenschip is gebouwd. Wanneer je de kerk van bovenaf bekijkt met Google maps en inzoemt op de kerk is te zien dat de lijn van het dak niet 100% rechtdoor loopt.
 (Bronnen: v.Zoolingen Blz.92-93Meertens Inst.PKN-Noordwijk.nlRijksmonument KerkRijksmonument Toren  en Wikipedia)

Krachtcentrum
Op Dinsdag 20 Oktober 2020 ben ik naar Noordwijk geweest om de Oude Jeroenskerk te bezoeken. Ik ben verscheidenne malen met de wichelroede rond de kerk gelopen die telkens reageerde bij de toren. De wichelroede begon al halverwege de kerk richting de toren te wijzen wat voor mij een indicatie is dat dit een sterk krachtcentrum moet zijn. De kerk is enorm wat bij mij een imponerende sfeer opriep. Wanneer iets of iemand mij probeert te imponeren werkt dat bij mij meestal averechts. Het is een geweldig mooi gebouw met prachtige bomen, doch deze krachtplaats kon mij toch niet helemaal bekoren. Wellicht ook omdat deze midden in de stad gelegen is en er continue mensen, fietsers en auto's langs komen. De bomen aan de kant van de Voorstraat, zoals op de foto hiernaast en hieronder, riepen weer wel een prettige sfeer op. Ik ben toch meer een natuurmens, blijkbaar.

Martin Roek