Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Grote Kerk van Vianen, Utrecht  De Grote Kerk van Vianen

89 Geschreven in Maart 2021  

Je vind de Grote Kerk aan de Voorstraat 110 te Vianen  (Zie OpenStreetMap.org).

Al in de dertiende eeuw stond hier een kerkje, gesticht door Hubrecht van Vianen (1245-1318). In de veertiende eeuw, rond 1325, werdt er bij dit kerkje een 'vrije' kapel opgericht, die in 1345 verheven werdt tot parochiekerk. Mogelijk heeft men in 1345 een kerktoren bij het kerkje gebouwd. Een brand in 1540 verwoest de kerk grotendeels waarna de kerk in zijn huidige vorm wordt herbouwt, vanaf 1542 werd de kerk alweer in gebruik genomen. Men kan zien dat de huidige kerk deels rond de bestaande kerktoren is gebouwd. De oudste delen van de huidige kerk dateren nog uit de dertiende eeuw en de onderste delen van de toren uit de veertiende eeuw.
 (Bronnen: Bouwstra & v.Beek Blz.12-15Genealogieonline.nlKunst-en-cultuur.infonu.nlLandvanBrederode.nl - Video over het ontstaan van de Grote KerkReliwiki.nlRijksmonumenten.nl - kerkRijksmonumenten.nl - torenWikipedia - Grote kerk  en Wikipedia - Vianen)

Vianen wordt al in 1270 genoemd, het betreft hier een kasteel dat vernoemd is naar de Franse stad Vienne. Rond het kasteel ontstond in het begin van de 14de eeuw de gelijknamige stad.
Vianen kent echter een langere bewonersgeschiedenis, er zijn sporen van nederzettingen van zo'n 3400 jaar terug gevonden, doch vanwege overstromingen verplaatste de nederzetting zich telkens.
Rond het jaar 1000 ontstond er een vaste vestigingsplaats. Rond 1271 kreeg Vianen marktrechten en rond 1335-1336 ook stads­rechten. Het stadje werdt toen voorzien van stadsmuren met verde­dig­ings­werken, omgeven door een gracht. Reinoud III van Brederode wist de zelfstandigheid van Vianen te vergroten en was belangrijk voor de groei en bloei van het stadje. In de Grote Kerk is rond 1540 een grafmonument gemaakt voor Reinoud III van Brederode en zijn vrouw. Het unieke van dit graf­monu­ment is dat bovenop het paar ligt zoals ze er bij leven uitzagen en onderaan het monument zien we een beeld van een liggende Reinoud III van Brederode in vergaande ontbonden staat.
 (Bronnen: Bouwstra & v.Beek Blz.42-45Etymologiebank.nlForten.nlKunst-en-cultuur.infonu.nlStedelijkmuseumVianen.nlVrijstadVianen.nl  en Wikipedia)

Vianen was een onafhankelijke stadsstaat en had tot 1795 de reputatie een vrijhaven te zijn voor mensen die op de vlucht waren voor deur­waar­ders en justitie. Vianen leverden iemand niet zo snel uit (waar men wel voor moest betalen) zodat men in Vianen veilig was, hierdoor stond Vianen bekend als een roversnest. De reputatie blijkt echter wat overdreven, men moest wel kunnen aantonen dat men buiten de eigen schuld in de problemen was gekomen, anders werdt je niet toegelaten of alsnog uitgeleverd.  (Bronnen: Etymologiebank.nlVrijstadVianen.nl  en Wikipedia - Vianen)

Krachtplaats
Maandag 1 Maart 2021 ben ik met een goede vriendin, Indy, naar de Grote Kerk van Vianen geweest. We hebben beidden met de wichelroede gelopen die al op enige afstand richting de achterzijde van de kerk wees. Het sterke krachtcentrum lag duidelijk aan de achterzijde van de Grote Kerk; het altaar op het priesterkoor was hier het krachtcentrum. Terwijl we rond de kerk liepen met de wichelroedes, constateerde Indy dat ook de grillig gevormde boom bovenop de oude stadsmuur aan de wichelroede trok. Wanneer we op het paadje tussen de kerk en de boom liepen wist de wichelroede niet goed welke kant op te wijzen, de achterkant van de kerk of de boom. Ook de boom bleek een krachtcenrum, zij het minder sterk dan de kerk. Een bijzondere krachtplaats aan de rand van het oude, historische Vianen. Zeker een bezoek waard!

Martin Roek