Krachtplaatsen in Nederland en België

Het verdwenen klooster van Oudegein, Nieuwegein  Het verdwenen klooster van Oudegein

93  Geschreven in oktober 2023   

Je vind het verdwenen klooster Nazareth bij Geinoord in Nieuwegein  (Zie OpenStreetMap.org).
Wanneer je met de auto komt kan je deze parkeren bij Jack's grillhouse aan de Parkhout 2 in Nieuwegein.

Een plaatsje genaamd 't Geyn bestond al in de 12de eeuw. De oudste vermelding van 't Geyn dateert uit het begin van de 13de eeuw; een oude tekst vermeld dat men in september 1200 toestemming kreeg om het heffen van de scheepvaartstol te verplaatsen naar 't Geyn. Hierdoor groeide de neder­zet­ting; tolambtenaren zochten een woning in de buurt, door de controle van de schepen voor de tol ontstond er oponthoudt, waardoor er behoefte was aan een herberg. Er werd ook een kasteel gebouwd; een verdedigingstoren waarvan de oudste melding dateert van 1211. Deze ver­de­dig­ings­toren staat er heden nog steeds en is bekend als kasteel Oudegein. In dit kasteel werden de tolgelden bewaakt. In 1217 kreeg 't Geyn toestemming van de bisschop van Utrecht om een eigen parochie te stichten en een kerk te bouwen. 't Geyn had echter last van de strijd tussen de graven van Holland en werdt in 1225 verwoest, hierdoor ondervondt de stad Utrecht weer schade doordat het handels­ver­keer over het water hierdoor gehinderd werd.
't Geyn werdt weer herbouwd en kreeg op 30 januari 1295 stadsrechten, zodat men een stadsmuur mocht gaan bouwen om 't Geyn beter te kunnen verdedigen. Dit bleek echter niet veel uit te maken, bovendien is het de vraag of men aan het bouwen van een stadsmuur toegekomen is. 't Geyn werdt namelijk herhaaldelijk verwoest in 1333, in 1355 en in 1402 en ook telkens weer herbouwt.
In 1427 vestigde een nonnenklooster zich in 't Geyn, het klooster werd naast de toenmalige kerk gebouwd op de restanten van verwoeste eerdere bebouwing. Ondertussen bleek de waterverbinding tussen 't Geyn en Utrecht niet afdoende voor de scheepvaart en had men een nieuw kanaal aangelegd van Utrecht naar het naburige Vreeswijk; de Nieuwe Vaart.
Hierdoor kreeg 't Geyn te maken met een leegloop en besloot men in 1480 om de kerk van 't Geyn te sluiten. Voor het nonnenklooster Nazareth maakte dit niet zoveel uit, nu de dreiging vanwege de machtstrijd verdwenen was en de bewoning van 't Geyn terugliep, werdt het rustiger in de omgeving van het klooster, dat vlakbij Vreeswijk lag. Doch de reformatie bleek funest voor het Katholieke klooster, dat in 1572 definitief gesloten werdt. Niet lang hierna werden zowel de kerk als het klooster gesloopt, van 't Geyn bleven hooguit enkele huizen over...
Heden is het gebied een park, 't Geyn ging samen met Oudegein, Jutphaas en Vreeswijk op in een nieuwe gemeente: Nieuwegein.
 (Bronnen: AbsoluteFacts.comCanonvanNederland.nlEtymologiebank.nlKasteleninNederland.nlKasteleninUtrecht.eumuseum­Warsen­hoeck.nl  en  museumWarsenhoeck.nl pdf (zie 't Gein pag.70 e.v.)Pen.nl stadsrechtenPen.nl kloosterUtrechtse­Kronieken.nlYumpu.com  en  Wikipedia - NieuwegeinWikipedia - Huis Oudegein)


Krachtplaats
Woensdag 11 oktober 2023 ben ik samen met Indy, een goede vriendin uit Nieuwegein, op zoek gegaan naar het verdwenen klooster Nazareth in Oudegein. We hebben eerst het museum Warsen­hoeck bezocht, alwaar we hoorden dat de lokatie van het verdwenen klooster te herkennen was aan een van wilgentakken gevlochten kunstwerk  (zie ook: Molenkruier.nl).
Vanaf het museum kon je het pad volgen richting Jack's grillhouse en daar volgde je het fietspad in het verlengde van het pad vanaf het museum. Doch het fietspad splitste zich in tweeën en wij kozen natuurlijk het rechterpad langs het water. Dit bleek het verkeerde fietspad te zijn, dus we besloten dwars door de begroeiing het omlopen af te snijden door rechtstreeks naar het andere fietspad te lopen. Toen we niet meer zeker wisten welke kant we op moesten, pakten we de wichelroedes en liepen we die achterna. We bleken toen recht op het kunstwerk van wilgentakken af te lopen, dat op de lokatie van het verdwenen klooster stond! Men had met een vlechtwerk van wilgentakken de contouren van een deel van het oude klooster nagebouwd. We stonden nu midden in het klooster, maar we konden niet naar het fietspad omdat die achter een brede sloot bleek te liggen. We moesten dus weer helemaal terug door het redelijk dichtbegroeide park en toch gewoon omlopen naar het andere fietspad. Vanaf dat fietspad kon je het kunstwerk inderdaad ook zien, maar vanwege de brede sloot kon je daar niet komen. Door het verkeerde pad te nemen waren we dus wel op de lokatie van het verdwenen klooster terecht gekomen doordat we de wichelroede volgde. Het klooster blijkt dus op een krachtcentrum gebouwd te zijn!
Vlak in de buurt vindt je nog een krachtplaats: Het Kerkveld van Jutphaas.

Martin Roek