Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Kerktoren van Oud Leusden, Utrecht  Kerktoren van Oud Leusden

279 Geschreven in November 2020  

Je vind de Kerktoren aan de Vlooswijkseweg 2 te Leusden  (Zie OpenStreetMap.org).

De oudste vermelding van Leusden dateert uit het jaar 777 als 'Lisiduna', later ook 'Lisidinon', 'Loesdene' en in de veertiende eeuw 'Loesden' wat langzaam overging naar 'Leusden'  (Bron: Etymologiebank.nl).
Vlakbij de oude kerktoren, onder de huidige A28 autoweg, werden in de periode van 550 tot 750 al mensen begraven. Op de plaats waar de huidige oude kerktoren staat stond mogelijk al in 750 een houten kerkje. Vanaf die periode werd het verderop gelegen oude grafveld onder de A28 niet meer gebruikt en begon men hun doden op het kerkhof rond de kerk te begraven.
Rond het jaar 1000 stond hier een kerk bij een welvarende nederzetting, omtrent 1230 werd de houten kerk vervangen door een stenen kerk.
De kerk werd zwaar beschadig tijdens een beeldenstorm in 1580 en werd daarna meerdere malen gerestaureerd, doch dit bleek op een gegeven moment niet meer mogelijk, mede uit gebrek aan financiële middelen. In 1826 werd de kerk gesloopt waarbij de stenen gebruikt werden voor de bouw van een nieuwe kerk in Leusden-Zuid. De oude kerktoren liet men staan.
Deze nieuwe Dorpskerk werd twee jaar later in 1828 voltooid. De oudste delen van de oude Kerktoren dateren van het begin van de 13de eeuw, het bovenste deel grotendeels uit de 14de eeuw.
 (Bronnen: Brongers Blz.182-183CanonvanNederland.nlDigibron.nlHistorischekringHoogland.nlHistorieLeusden.nlHistorieLeusden.nl DorpskerkLeusden.nl - archeologiePlaatsengids.nlRijksmonument - terreinRijksmonumenten - torenVVVLeusden.nl  en Wikipedia)


Krachtplaats
De oude kerktoren staat op een heuveltje bij een plaats waar al ver voor het Christendom mensen woonden. Mogelijk was dit al een oude heidense heilige plaats. Dinsdag 10 November 2020 ben ik samen met Murel, een goede vriendin die in het nabijgelegen Amersfoort woont, bij deze oude toren gaan kijken. We hebben er beidden met de wichelroede rondgelopen en kwamen er vrij snel achter dat er een sterke lijn loopt die aan beidde kanten van de toren doorloopt in het verlengde van de oude kerk.
Bij mij richte de wichelroede zich zodra ik in de buurt van de toren kwam naar de toren toe en wanneer ik voor de toren bij de ingang van de toren kwam kruisde de wichelroede.
Bij de dichtgemaakte achterkant van de toren reageerde de wichelroede eveneens sterk.
De oude kerktoren staat dus op een krachtcentrum en op een lijn die aan beidde uitersten kanten van de begraafplaats goed meetbaar was.
Het was een mooie zonnige dag en ik ervoer een prettige sfeer. Murel kreeg hier echter wel een beetje de kriebels. Het blijft natuurlijk wel een begraafplaats die je met respect voor de hier ten ruste gelegen voorouders bezoekt.

Martin Roek