Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Grafheuvels op de Elsterberg bij Elst, Utrecht  Grafheuvels op de Elsterberg bij Elst

71 Geschreven in juni/juli 2023  

Je vind een groep grafheuvels op de Elsterberg in het verlengde van de Driftweg bij Elst  (Zie OpenStreetMap.org)

Mevr. Ch.H. Delfin - van Mourik Broekman ontdekte in 1970 een groep van negen grafheuvels op de Elsterberg, waarvan er zes in een groep bij elkaar lagen. Deze amateur-archeologe gaf de grafheuvels een nummer, waaraan de archeoloog van de provincie Utrecht Pim van Tent haar naam Delfin aan toevoegde. Zeven van de grafheuvels werden later onderhouden en hersteld door een groep studenten uit Utrecht waarna die grafheuvels vernoemd werden naar hun studentenvereniging; Unitas. Twee grafheuvels zijn uitgebreid onderzocht door archeologen; Unitas 1 (voorheen Delfin 134) en Delfin 190. In 1971 werden de grafheuvels Unitas 1, 2, 3, 5 en Delfin 190 onderzocht door amateur archeologen onder de deskundige begeleiding van archeoloog Pim van Tent. In 2006 werden de grafheuvels Unitas 1 en Delfin 190 nogmaals onderzocht door archeologen van de Universiteit van Leiden. In of juister onder grafheuvel Unitas 1 vond met zowel in 1971 als in 2006 enkele scherven wikkeldraadaardewerk, die dus stammen uit de tijd van de aanleg van de grafheuvel; de vroege bronstijd (±4000 jaar gelegden). Grafheuvel Delfin 190 is enkele eeuwen later aangelegd gedurende de midden-bronstijd. Voordat deze grafheuvel aangelegd was woonden hier al mensen; in de grondlagen van voor de tijd van de grafheuvel vond men scherven van klokbekers en een pijlpuntje van de klokbekercultuur (4500-4000 jaar oud).  In de grafheuvels zijn crematieresten in urnen gevonden en botresten.
Het opvallendste van de grafheuvels was dat deze niet in een ritueel landschap lagen maar temidden van het dagelijkse leven in die tijd. Op de lokatie van grafheuvel Delfin 190 leefden voordat hier een grafheuvel was mensen temidden van de oudere grafheuvels zoals Unitas 1. Hoewel er geen sporen van huizen gevonden zijn, wijzen de vele vondsten van scherven en stukken maalsteen er op dat men nabij de grafheuvels leefde en werkte.
 (Bronnen: Fontijn Blz.29-30, 151v.Ginkel & v.Koeveringe Blz.19-20, 22, 28-32, 34-37, 44Expo-Oer.nl
  en Wikipedia: ElsterbergWikkeldraadbekercultuur)


Langbed grafheuvel Unitas 5 - Late Bronstijd / Vroege IJzertijd 3050-2600 jaar oud (zie v.Ginkel & v.Koeveringe Blz.44)


Krachtplaats
Op een mooie zonnige dag in juni 2023 ben ik naar de Elsterberg geweest om de grafheuvels te bezoeken. Ik had de auto geparkeert aan het eind van de Driftweg. Je kon vanaf daar een bospad met verhard fietspad in het verlengde van de Driftweg volgen, maar ik koos een smal bospad daar links vlak naast. Na dit pad enige tijd gevolgd te hebben en bij kruisingen rechtdoor te zijn gelopen, kwam ik op een gegeven moment bij grafheuvel Unitas 3. Vlakbij liggen Unitas 2, 4 en 5.
Grafheuvel Unitas 1 ligt bij de Westerlaan die ik een stukje terug liep totdat ik links een pad zag waarmee je landgoed Prattenburg betrad. Al snel zag ik links van dit pad dat schuin op de Westerlaan stond een bordje dat hier een grafheuvel lag staan (Delfin 190, foto helemaal onderaan). Ik kon hier echter niets onderscheiden dat op een grafheuvel leek. Ik heb bij deze grafheuvels eerst rondgekeken en foto's gemaakt en ben daarna bij iedere grafheuvel met de wichelroede gaan lopen, om daarna na de volgende grafheuvel te gaan. Ik kreeg geen hele sterke reacties bij deze grafheuvels, maar wanneer ik in de buurt kwam reageerde de wichelroede wel. De natuur is op zichzelf al een krachtplaats alwaar een wandeling je energie verkwikt, en je kan hier mooie wandelingen maken. Ik vondt de sfeer heel prettig. Ik ben op gepaste afstand van de grafheuvels gebleven, de hekjes en houtwallen gaven al sterk de indruk dat het niet de bedoeling was de grafheuvels te benaderen. Altijd raadzaam hier terughoudend in te zijn en eerst dit stukje te lezen alvorens een grafheuvel of hunebed te benaderen.

Martin Roek