Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Grafheuvel Monnikenbosch, Amersfoort / Soest, Utrecht  Grafheuvel Monnikenbosch, Amersfoort / Soest

83 Geschreven in Juli / Augustus 2021  

Je vindt de grafheuvel in het bosgebied Birkhoven, bij de hoek Zandlaan / Oude Leusderweg in Amersfoort / Soest. De grafheuvel ligt vlakbij dierenpark Amersfoort, net over de gemeentegrens tussen Amersfoort en Soest  (Zie OpenStreetMap.org).

Hoewel wel aangegeven op de kaart was deze grafheuvel wat lastig te vinden. Bij de grafheuvel zijn geen informatiebordjes te vinden en de grafheuvel staat vol met bomen, zodat het eventuele archeologische bodemarchief door de boomwortels verstoord wordt.
De grafheuvel blijkt een Rijksmonument te zijn maar lag er volstrekt verwaarloosd bij voor een rijksmonument. De grafheuvel lag verscholen tussen de bomen maar was wel vanaf de weg zichtbaar wanneer je weet dat hier een grafheuvel ligt. De grafheuvel is gedurende de Bronstijd (1900-800 voor nul) in verschillende fasen opgeworpen.  (Bronnen: Rijksmonumenten.nl  en Wikipedia).

Krachtplaats
Woensdag 28 Juli 2021 heb ik samen met Murel, een goede vriendin, de grafheuvel bij het dierenpark Amersfoort bezocht. Omdat we wisten waar we moesten zoeken konden we de grafheuvel goed vinden, anders was je hier zo aan voorbij gegaan. We hebben hier wat rondgekeken en foto's gemaakt, op die manier maak je kennis met de omgeving en laat je deze op je inwerken.
Toen we de wichelroedes ter hand namen wezen dezen meteen al in de richting van de grafheuvel. Ik ben met de wichelroede over de Oude Leusderweg gelopen en de bocht om de Zandlaan in, waarbij de wichelroede in de richting van de grafheuvel bleef wijzen. Aan de rand van de grafheuvel gaf de wichelroede het krachtcentrum aan. Het krachtcentrum had een prettige sfeer, doch hier was niet echt een pad of open plek waar je zou kunnen gaan zitten voor een meditatie.
De grafheuvel is redelijk ontoegankelijk en ligt er verwaarloosd en vergeten bij.

Martin Roek