Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Brigittakerk te Ommen, Overijssel  De Brigittakerk te Ommen

97 Geschreven in Augustus 2022     


Je vind de Brigittakerk / Hervormde Kerk aan het Kerkplein 2a in Ommen  (Zie OpenStreetMap.org).

De oudste vermelding van Ommen dateert van 1133 en de oudste vermelding van de Brigittakerk gaat terug tot het jaar 1238. Vermoedelijk was er al in 1150 een houten kerkje in Ommen die ergens vóór 1330 door een stenen kerk vervangen zal zijn, aangezien de kerk een brand doorstaan heeft tijdens een grote brand in 1330 waarbij een groot deel van Ommen verwoest werd.
De kerk raakte echter wel zwaar beschadigt door een brand in 1624; na deze brand stond alleen nog een deel van de muren overeind. De kerk werd weer hersteld doch heden gaan de oudste delen van de kerk niet verder terug dan het begin van de zestiende eeuw.
De kerk is gewijd aan Brigitta (van Zweden), een heilige die leefde van 1303 tot 1373. Aangezien de kerk van Ommen ouder is zal deze daarvoor aan een andere heilige gewijd zijn. In oude documenten wordt dan ook de heilige Brigida (van Kildare) genoemd als patrones van deze kerk in Ommen die bovendien gesticht zou zijn door Ierse monniken.


Zegel met Brigida uit 1336
    

Deze heilige Brigida vinden we ook terug op het wapen van Ommen, dat teruggaat tot een zegel met daarop de heilige Brigida uit het jaar 1336. We zien Brigida met in de rechterhand een tak (palmtak?) en links van haar zien we een achtpuntige ster, die de zon voorstelt. Aan beidde zijden van Brigida zien we een leeuw en de adelaar. Deze symboliek zien we ook terug op het huidige moderne wapen van Ommen.

    

De kerk is ergens tussen 1587 en 1600 overgegaan van Katholieke handen naar Nederlands Hervormden handen, waarbij de wijding aan een (Katholieke) heilige losgelaten werd. Waarom de Brigidakerk later naar Brigittakerk is veranderd is niet duidelijk, mogelijk heeft men beidde namen door elkaar gehaald omdat deze zoveel op elkaar lijken.
De kerktoren was door een brand in 1624 verwoest en het huidige torentje op de kerk is er in 1857 op gebouwd, zodat de kerk vanaf 1624 tot 1857 geen kerktoren heeft gehad. De kerkklokken be­vin­den zich sindsdien in het klokkenhuis dat er aan de voorzijde van de kerk tegenaan gebouwd is.
 (Bronnen: Etymologiebank.nlOudOmmen.nl  &  OudOmmen.nlReliwiki.nlRijksmonumenten.nl  en  Wikipedia:  Brigittakerk,  Ommen,  Wapen van Ommen).

Krachtplaats
Donderdag 18 Augustus 2022 ben ik naar Ommen geweest en heb ik de Brigittakerk bezocht. De kerk bevindt zich midden in het winkelcentrum en is omgeven door gezellige terrasjes. Hier ben ik eerst even gaan rondgelopen terwijl ik ook foto's maakte, zodoende maakte ik mezelf bekend met de omgeving, de sfeer en de energie die er hangt. Vervolgens ben ik gaan rondlopen met de wichelroede. Deze wees direct al een sterk krachtcentrum aan, al kon ik niet nauwkeurig bepalen waar de kern van het krachtcentrum nu precies lag. Ik ben driemaal rond de Brigittakerk gelopen en de wichelroede bleef continue naar de kerk wijzen. Ik kreeg enigszinds de indruk dat de kern het krachtcentrum mogelijk bij de achterkant lag, doch ik las later dat Wicholt Vleer deze juist bij de toren situeert. Helaas was de kerk gesloten zodat ik niet binnen kon kijken en/of wichelen om het krachtcentrum nader te bepalen. Buiten was het te rumoerig voor een meditatie om het krachtcentrum op je in te laten werken, daarvoor kan je beter in de kerk gaan zitten. Dus van te voren even kijken wanneer de kerk open is!  (Zie: Vleer Blz.151  en  PKN-Ommen.nl)

Martin Roek