Krachtplaatsen in Nederland en België

 O.L.V. ter Eik, Meerveldhoven   O.L.V. ter Eik, Meerveldhoven, Gemeente Veldhoven

386 Geschreven in Augustus 2020  

Je vindt de O.L.V. ter Eik kapel aan de Kapelstraat Zuid 20 in Meerveldhoven  (Zie OpenStreetMap.org).
De kapel van O.L.V. ter Eik is te vinden in de voormalige Lambertuskerk, nu de Christus Koningkerk.

De legende gaat dat aan het einde van de 13e eeuw iemand een Maria beeldje vond in een Heilige Eik. Hij nam het beeldje mee naar huis, doch de volgene dag was het beeldje weer terug in de Heilige Eik, wat zich nog een paar maal zo herhaalde. Omdat het beeldje steeds weer terugkeerde besloot men daarom in 1269 om een kapel om de boom heen te bouwen!
Schriftelijke bronnen spreken in 1497 van een kapel 'nova Ter Eijcken' en in 1510 wordt er van de locatie van het beeld 'in de eik' melding gemaakt. Dat er een eikenboom in de kapel stond lezen we voor het eerst in een geschrift uit 1632. Het beeldje dat nu in de Heilige Eik staat is overigens niet het orginele beeldje, maar een pijpaarden beeld uit het einde van de vijftiende eeuw of later. Dit Mariabeeldje is een rijksmonument.
In 1648 kwam de kapel in protestantse handen en werd de boom omgehakt, de kapel gesloopt en werden de stenen gebruikt om in Waalre een predikantswoning te bouwen. De huidige kapel dateert van 1953 met tevens een nieuwe eikenboom. Hiervoor heeft men een omgezaagde Eikenboom in de kapel geplaatst.
 (Bron: Geysen Blz.153-154Schuyf Blz.199-201BibliotheekVeldhoven.nlMeertens Inst.  en  Wikipedia)

De dode Eik bleek op een zeer sterke krachtplaats te staan. De wichelroede trok me als het ware naar de Heilige Eik. Toen we buitenom een rondje rond de kerk liepen met de wichelroede trok deze me naar de achterkant van de kapel waar de Heilige Eik stond. Ik was er samen met een goede vriendin die op dezelfde plaatsen reacties met de wichelroede kreeg. Op deze plaats heeft eeuwenlang een Heilige Eik gestaan, nog steeds wordt deze plaats door mensen vereerd. In de huidige Heilige Eik hangen hartjes, sleutels en rozenkransen (Ex Voto's), zoals men in voorchristelijke tijden lapjes stof in de boom hing. De intentie is altijd hetzelfde gebleven; genezing van een kwaal of ziekte, vragen om lijden te verminderen of weg te nemen. Men heeft de Heilige Eik willen kerstenen door er een Mariabeeldje in te plaatsen, doch heeft verder alle heidense gebruiken intact gelaten. Dit moet wel een heel bijzondere Heilige Eik zijn geweest op een bijzonder sterke krachtplaats!

Martin Roek      De kapel bevindt zich in de rechterzijbeuk van de kerk,
links staat het hoofdaltaar op het priesterkoor.