Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Lambertuskerk te Haren, Noord Brabant  De Lambertuskerk te Haren

180 Geschreven in september 2023  

Je vindt de Lambertuskerk aan het Kerkplein in Haren  (Zie OpenStreetMap.org).

De bewoning van Haren gaat terug tot in de tweede eeuw, toen de Bataven hier woonden. De naam Haren gaat mogelijk terug tot het jaar 1024, zeker eind twaalfde eeuw, en duidt op een 'zanderige rug' (haar), dus een nederzetting op een zanderige rug.
Op een heilige plaats van de Bataven zou Lambertus (±638 - ±750) in de zevende of achtste eeuw een houten kerkje gebouwd hebben. In de twaalfde eeuw werd dit houten kerkje vervangen door een stenen kerk. Deze kerk bleef in gebruik tot 1867 en werd een jaar daarna vervangen door de huidige Lambertuskerk, welke in 1976 de status van rijksmonument kreeg.
In de nieuwe Lambertuskerk zijn nog elementen opgenomen van de vorige oude Lam­ber­tus­kerk, zoals een klok uit 1664, een grafsteen uit 1706, enkele achttiende eeuwse heiligenbeelden en op de begraafplaats vinden we een stenen kruis uit het jaar 1633. Het oudst is een corpus welke uit onge­veer het jaar 1500 stamt. De Lambertuskerk in een Rooms Katholieke kerk.
 (Bronnen: BHIC.nl - geschiedenis  &  LambertuskerkEtymologiebank.nlHarenonsdorp.nl - geschiedenis  &  LambertuskerkWikipedia Haren  &  Lambertuskerk)

Krachtplaats
Dat er op de lokatie van de huidige Lambertuskerk een oude heidense heilige plaats van de Bataven geweest zou kunnen zijn wekte mijn interesse voor deze lokatie.
Eind september 2023 ben ik naar Haren geweest om de Lambertuskerk te bezoeken. De kerk zelf was helaas gesloten, dus ik ben rond de kerk gelopen om foto's te maken en de sfeer op me in te laten werken. Toen ik met de wichelroede ging rondlopen wees deze direct naar de achterzijde van de kerk, naar het ronde deel, dat volgens mij dus nog achter het altaar ligt op het priesterkoor. Ik kreeg de indruk van een redelijk sterk krachtcentrum, de sfeer was prettig. Het achterste deel van de kerk staat midden op een kerkhof, dus een rustige meditatie zou hier ongestoord kunnen.

Martin Roek