Krachtplaatsen in Nederland en België

Heilige Eik, Den Hout  Heilige Eik, Den Hout, Gemeente Oosterhout

213  Geschreven in Augustus 2020   

De Heilige Eik vind je op de hoek van de Vrachelsestraat en de Achterstraat in Den Hout  (Zie OpenStreetMap.org).
De ouderdom van de Heilige Eik blijkt lastig vast te stellen. Op het informatiebord bij de oude Heilige Eik valt te lezen dat de boom zo'n 750 jaar oud is. Deze leeftijd is gebaseerd op een vermelding van de Heilige Eik in een document van 1353.
In 1553 vinden we in nog een ander document een verwijzing naar de Heilige Eik. Waarschijnlijk is er later een nieuwe eik geplant op de plaats van een oudere Heilige Eik. Boomdeskundigen schatten de leeftijd van de huidige Heilige Eik tussen de 270 en 300 jaar oud. De boom heeft verscheidene blikseminslagen doorstaan, waardoor de boom hol is.
 (Bronnen: Kooistra Blz.99-102v.Oudheusden Blz.85Schuyf Blz.191 en 204Brabants­erfgoed.nlBomenstichting.nlDorpshuisDenBrink.nlCubra.nl  en  Monumentaltrees.com).


Wigholt Vleer (Blz.307-308) schrijft dat de Heilige Eik op een zeer sterk krachtpunt staat die zelfs op 120 meter nog meetbaar was, met als centrum de boom. Bij mijn eigen bezoek aan de Heilige Eik richte de wichelroede zich direct op de boom en constateerde ik een sterke reactie vlak naast de boom net aan de andere kant van de boom ten opzichte van het infopaaltje, zoals te zien op de foto linksboven.
De benaming "Den heyligen eick, ghelegen Ten Hout" gaat zeker terug tot 1353  (DorpshuisDenBrink.nl), men zegt dat de Eik heilig genoemd werd omdat men er een kruis in had gehangen, doch waar­schijn­lijker is dat deze benaming teruggaat tot voorchristelijke tijden toen de Eik zelf werkelijk een Heilige Eik was. De Eik overleefde in diens huidige staat stormen waarin andere bomen omgingen, onbegrijpelijk en zeer wonderlijk voor een dergelijke holle boom. Dat intolerante christenen de Eik nooit omgehakt hebben mag ook een echt wonder genoemd worden; blijkbaar betreft het hier een zeer indruk­wek­kende, krachtige, waarlijk Heilige Eik!

Martin Roek