Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

De Walburgakerk, Wéris, Luxemburg  De Walburgakerk, Wéris

118 Geschreven in Januari 2021  

Je vindt de Walburgakerk aan de Rue des Dolmens te Wéris  (Zie OpenstreetMap.org).

De Walburgakerk van Wéris dateert uit de 11de eeuw en is een van de oudste kerken uit de regio. Het oudste deel van de kerk is de kerktoren en delen van het schip die uit de 11de eeuw stammen. In het verleden was de massieve kerktoren in noodsituaties een toevluchtsoord voor de omwonenden van Wéris. In de 16de eeuw werd er een kapel bijgebouwd aan de kant van het ronde koor, in de 20ste eeuw is er aan de andere zijde van het koor een sacristie aangebouwd.
Er werden in de 16de en 18de eeuw grote veranderingen in de kerk aangebracht die later weer naar hun oorspronkelijke situatie terug gerestaureerd zijn. De kerk is gewijd aan Walburga.
Helaas was de kerk gesloten en heb ik niet binnen kunnen kijken. In de elfde eeuw werden kerken vaak op heidense heilige plaatsen gebouwd om deze zodoende te kerstenen, gezien de omgeving met dolmen en menhirs lijkt dat hier zeer waarschijnlijk.  (Bronnen: Geysen Blz.201  en Wikipedia)

Krachtplaats
Maandag 4 Januari 2021 was ik in Wéris en heb hier verschillende krachtplaatsen bezocht, zoals de Dolmen en de Pierre Haina; de Steen der Ouden. Uit mijn voor-onderzoekje bleek dat ook de Walburgakerk van Wéris op een krachtcentrum zou staan, zodat ik ook bij dit kerkje ben gaan kijken. Nadat ik de omgeving van de kerk verkend had en enkele foto's had gemaakt, ben ik een paar maal rond het kerkje gaan lopen met de wichelroede. De wichelroede wees als vrij snel richting de toren en reageerde pal voor de toren. Het kracht­cen­trum bevindt zich duidelijk bij de kerktoren.
Een mooie, prettige krachtplek.

Martin Roek