Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Trudokerk in Wijchmaal, Belgisch Limburg  Trudokerk in Wijchmaal, Belgisch Limburg

71 Geschreven in Januari 2023  

De Trudokerk ligt aan de Sint Trudostraat te Wijchmaal  (Zie OpenStreetMap.org).

De oudste vermelding van Wijchmaal vinden we in een akte uit 1107 als 'Vuicmale'. 'Maal' heeft betrekking op gemeenschappelijke grond en 'Vuic' komt van het Romeinse woord 'vicus' en staat voor 'wijk'; een kleine nederzetting. Er zijn hier Romeinse graven gevonden daterende uit het einde van de tweede eeuw en begin van de derde eeuw van onze jaartelling. Er woonden hier echter al mensen gedurende de bronstijd (3000-800 voor nul)  die hun dierbare overledenen begroeven in grafheuvels.
 (Bronnen: dbnl.orgWikipedia  en  WME.nl)Lourdesgrot naast de Trudokerk

   

Trudokerk
Gedurende de tweede helft van de elfde eeuw werd er op de lokatie van de huidige Trudokerk mogelijk een oudere kerk gerestaureerd, danwel vervangen door een nieuwe kerk. Hoe oud deze eerste kerk was is blijkt niet meer te achterhalen, mogelijk stond dat oude kerkje hier al in de tweede helft van de 10de eeuw. Ook aan wie deze eerste kerk gewijd was is onzeker, doch na de herbouw/restauratie van de oude kerk is de nieuwe kerk gewijd aan Sint Trudo. De kerk raakte echter in verval en werd in 1878 gesloopt; alleen de toren bleef staan. Er werdt een nieuwe kerk gebouwd op dezelfde lokatie en in 1890 werd de toren gerenoveerd en verbouwd. In 1939 heeft men de kerk vergroot en werd de oude Gotische toren gesloopt en kreeg de kerk een geheel nieuwe toren. De bouwwerkzaamheden waren net voor het begin van de Tweede Wereldoorlog gereed.
 (Bronnen: Lourdesgrotten.comOnroerendErfgoed.beWikipedia  en WME.nl)

Krachtplaats
Vrijdag 30 December 2022 heb ik de Trudokerk in Wijchmaal bezocht. Ik ben eerst rond de kerk gelopen om foto's te nemen, zodoende kan ik de omgeving wat op me in laten werken. De kerk was open zodat ik ook binnen kon rondkijken. Vervolgens nam ik de wichelroede ter hand en ben ik rond de kerk gelopen, waarbij de wichelroede naar de achterkant; het priesterkoor van de kerk bleef wijzen. Ook op grotere afstand van de kerk bleef de wichelroede in de richting van het priesterkoor wijzen; blijkbaar een sterk krachtcentrum. In de kerk ben ik richting het altaar gelopen en op het priesterkoor reageerde de wichelroede bij het priesteraltaar. Ook Wigholt Vleer situeert het krachtcentrum bij het priesterkoor van de kerk  (Zie Vleer Blz.219).
Fijne krachtplaats die zeker een bezoekje waard is wanneer je hier in de buurt bent.

Martin Roek