Bronnen en Krachtplaatsen in NL & Be

Petruskerk in Sittard, Limburg  Petruskerk in Sittard, Limburg

91 Geschreven in December 2022  

Je vind de Petruskerk aan het Kerkplein in het centrum van Sittard  (Zie OpenStreetMap.org).
De oudste vermelding van Sittard dateerd van omstreeks de helft van de twaalfde eeuw als "de Sithert" en later die eeuw ook als "apud Siter". De betekenis is onzeker, dit kan "bergflank" danwel "voor houtkap bestemd bosgedeelte" of ook "dagmaat, gemeenschappelijke maaiweide" zijn  (zie Etymologiebank.nl).

Sittard was echter al veel langer bewoond, archeologische vondsten situeren hier zo'n 7300 jaar geleden een dorpje van de bandkeramiek cultuur. Deze mensen zijn echter zo'n 400 jaar later weer uit deze regio vertrokken. In het noorden van Sittard bij Hoogveld is een urnenveld gevonden dat gedurende de jaren 650 tot 450 voor het begin van onze jaartelling in gebruik was. Bij 10 grafheuvels zijn kringgreppels gevonden en men vondt zo'n 120 bijzettingen. De grootste grafheuvel was zo'n 20 meter in diameter en de meest spectaculaire vondst was een bronzen emmer die als urn gebruikt was. Bij het Hoogveld zijn ook sporen van een Romeinse nederzetting gevonden. Ten oosten van het centrum van Sittard in het Lahrhof heeft men een Merovingisch grafveld gevonden uit de zesde eeuw van onze jaartelling. De geschiedenis van het ontstaan van het huidige plaatsje dat later Sittard zal gaan heten gaat terug tot de zevende eeuw. Daarmee is Sittard één van de oudste steden van Nederland, in 1243 kreeg Sittard ook stadsrechten.
 (Bronnen: HistorieSittard.nlPlaatsengids.nl  en Wikipedia)

Petruskerk
De oudste sporen van een zaalkerkje op de lokatie van de huidige Peterskerk stamt uit het jaar 1000 van onze jaartelling; in die periode werden de meeste bisschopskerken aan Petrus gewijd. De oudste delen van de huidige kerk zouden teruggaan tot halverwege de 14de eeuw. In de 15de eeuw werd het koor vergroot en volgens een akte werd de toren in 1505; dus het begin van de 16de eeuw gebouwd. De oudste delen van de kerk zouden zich vlak achter de toren bevinden en de meest recente delen bij het priesterkoor. De 83 meter hoge kerktoren is de hoogste kerktoren van Limburg.
 (Bronnen: HistorieSittard.nlKerkgebouwen-in-Limburg.nlReliwiki.nlRK-kerken-Sittard.nlVVVSittard-Geleen.nl  en Wikipedia)

Krachtplaats
Vrijdag 30 December 2022 ben ik naar Sittard geweest en heb ik de Petruskerk bezocht. De kerk staat niet zozeer op een plein maar is eerder omgeven door een smal straatje, waardoor het wat lastig was om foto's te maken. Nadat ik de omgeving op me in had laten werken ben ik met de wichelroede gaan rondlopen. Deze wees de hele tijd dat ik rond de kerk liep in de richting van de toren, die blijkbaar op een sterk krachtcentrum staat. Wigholt Vleer situeert het krachtcentrum ook bij de toren van de kerk  (Zie Vleer Blz.199).
Toen ik voor de deur van de toren stond ging de zware houten deur vanzelf open. Veel verder dan de ruimte in de toren kwam ik echter niet. Gezien de lange geschiedenis van de kerk op deze lokatie lijkt het goed mogelijk dat voordat het Christendom z'n intrede hier deed, deze lokatie al een heilige plek was. De krachtplaats heeft een prettige sfeer, zeker een bezoekje waard wanneer je in de buurt bent.

Martin Roek